Untitled-1-1200x900.jpg

24 augusta, 2020 Napísali nám...

Týmto listom sa chcem veľmi pekne poďakovať za príkladnú starostlivosť o môjho zosnulého manžela celému tímu Ústavu hematológie, menovite p. primárovi MUDr. Alexan­drovi Vargovi, ktorý k ne­mu pristupoval s nevšenou ľudskosťou a empatiou ... Urologickému oddeleniu, Onkologickému odde­leniu...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021