Untitled-1-1200x900.jpg

23 marca, 2021 Napísali nám...

Ďakujem kolektívu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, anestéziologickému tímu a aj kolektívu Neonatologickej kliniky, že sme domov odišli zdraví a spokojní. Prajem im všetkým, aby ich poslanie naďalej napĺňalo...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021