Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Untitled-1-1200x900.jpg

23 marca, 2021 Napísali nám...

Ďakujem kolektívu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, anestéziologickému tímu a aj kolektívu Neonatologickej kliniky, že sme domov odišli zdraví a spokojní. Prajem im všetkým, aby ich poslanie naďalej napĺňalo...


Untitled-1-1200x900.jpg

17 augusta, 2020 Napísali nám...

Touto cestou chcem vyjadriť za celú našu rodinu ... všetkým zamestnancom oddelenia urgentného príjmu, rádiologického oddelenia, chirurgickej kliniky, kliniky anestéziológie a intentzívnej medicíny, či už ide o lekárov, sestry, praktické sestry, laborantov, sanitárov a ďalších pracovníkov našu OBROVSKÚ VĎAKU...


Untitled-1-1200x900.jpg

27 novembra, 2019 Napísali nám...

Vážení pracovníci oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenia úrazovej chirurgie dovoľte nám, aby sme sa vám všetkým, ktorí sa akýmkoľvek pričinením spolupodieľali na odstrá­není následkov tragickej nehody zo dňa...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021