t-1.jpg

15 októbra, 2022 Aktuality

Október je medzinárodným mesiacom zvyšovania povedomia o rakovine prsníka. Dnešný deň, 15. október je vyhlásený za Deň zdravia prsníkov. Pri tejto príležitosti sa konajú ...


Untitled-1-1200x900.jpg

17 augusta, 2020 Napísali nám...

Touto cestou chcem vyjadriť za celú našu rodinu ... všetkým zamestnancom oddelenia urgentného príjmu, rádiologického oddelenia, chirurgickej kliniky, kliniky anestéziológie a intentzívnej medicíny, či už ide o lekárov, sestry, praktické sestry, laborantov, sanitárov a ďalších pracovníkov našu OBROVSKÚ VĎAKU...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021