Untitled-1-1200x900.jpg

6 apríla, 2021 Napísali nám...

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom na Oddelelení vnútorného lekárstva na 11. p. - západ. Ďakujem všetkým lekárom, zdravotným sestrám, ošetro­vateľom, sanitárom i pani upratovačkám za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú...


Untitled-1-1200x900.jpg

10 augusta, 2020 Napísali nám...

Dovoľte mi, touto cestou poďakovať zamestnancom Kliniky vnútorného lekárstva II. Myslím si, že v zdra­votníctve je viac ako inde potrebný ľudský a ochotný prístup. Som chronicky chorý pacient a veľmi dobre mi padne...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021