Navsteva-predsedu-Nitrianskeho-samospravneho-kraja-v-FNsP-Nove-Zamky-h-1200x900.jpg

14 marca, 2024 Aktuality

Dňa 14.3.2024 sa v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky uskutočnilo významné pracovné stretnutie. Toto stretnutie zaznamenalo účasť dvoch kľúčových osobností v oblasti regionálnej samosprávy a zdravotníctva- Ing. Branislava Becíka, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a JUDr. Mgr. Mikuláša Blaška, riaditeľa FNsP NZ.

Cieľom tohto stretávania bolo prehĺbiť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu medzi krajskou samosprávou a nemocničným zariadením s cieľom podporiť a rozvíjať zdravotnú starostlivosť na území Nitrianskeho kraja. Diskusie sa zameriavali na viaceré kľúčové oblasti, ktoré majú za cieľ nielen zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja, ale aj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v špeciálnych odboroch.

Jedným z hlavných výsledkov stretnutia je záväzok NSK podporovať FNsP NZ v procese preklasifikovania nemocnice do vyššej, tretej úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc. Tento krok má zásadný význam pre rozšírenie a zlepšenie zdravotnej starostlivosti dostupnej v regióne.

Ďalším dôležitým bodom dohody je podpora zriadenia nových špeciálnych ambulancií a pracovísk, čo prispeje k rozšíreniu spektra zdravotných služieb dostupných pre pacientov nie len v Nitrianskom kraji. Táto iniciatíva umožní obyvateľom kraja lepší prístup k špecializovanej medicínskej starostlivosti bez potreby dlhých ciest alebo čakacích dôb.

Predseda NSK, Ing. Branislav Becík, PhD., sa v rámci svojej návštevy nemocnice zúčastnil aj na preventívnej prehliadke v rámci svetového týždňa Glaukómu, kde si nechal zmerať vnútroočný tlak. Tento akt zdôraznil dôležitosť prevencie a včasnej diagnostiky ochorení, ako je glaukóm, ktorý môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám vrátane slepoty.

Stretnutie tak predstavuje významný krok k dosiahnutiu lepšej zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom kraji, s dôrazom na prevenciu, dostupnosť a kvalitu zdravotných služieb. Spolupráca medzi NSK a FNsP NZ sa ukazuje ako kľúčový faktor v rozvoji zdravotníctva v regióne, s pozitívnym dopadom na životy jeho obyvateľov.Untitled.jpg

24 novembra, 2022 Aktuality

Glaukóm alebo ľudovo nazývaný zelený zákal je závažné, chronické ochorenie očí. Vedie k progresívnej strate videnia, často aj k slepote. Najčastejšie sa jedná o ...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021