Ďakujeme za pomoc od darcov

11 januára, 2020

Dovoľte nám sa aspoň touto cestou srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť našim zdravotníkom.

Kolektív Fakultnej nemocnice Nové Zámky

ĎAKUJEME

Dovoľte nám sa aspoň touto cestou srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť našim zdravotníkom.

   • obrovské ďakujeme posielame všetkým, ktorí sa zapojili do iniciatívy Kto pomôže Slovensku. V uplynulých dňoch sme od nich dostali, respirátory FFP2 a tyveky (ochranné obleky)
    #ktopomozeslovensku
    https://www.ktopomozeslovensku.sk
   • ďakujeme Marekovi Polákovi, riaditeľovi Smurfit Kappa Obaly Štúrovo za 10 000 € na podporu boja s ochorením COVID-19
   • ROTARY KLUB Nové Zámky nemocnici daroval 12ks germicídnych žiaričov
   • firme GTN s.r.o. ďakujeme za ovocie pre zamestnancov nemocnice a 5000 € pre potreby pandémie koronavírusu
   • Jaroslav Molda z firmy GEMMA CONSTRUCTION Nové Zámky nám požičal unimobunku, ktorá bude slúžiť ako odberové miesto na COVID-19
   • ďakujeme za veľmi milé prekvapenie firme Oremus Farm Slovkvet, ktorá priniesla všetkým ženám v nemocnici gerbery
   • doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD. nám dnes odovzdal ochranné štíty od zamestnancov Katedry informatiky FPV UKF Nitra, ďakujeme
   • chirurgia ďakuje za rúška od Daniely z ČR
   • ďakujeme aj za prenosný RTG prístroj do červenej zóny od MVDr. Juraj Šimunek
   • PRESSÍČKO.SK, s.r.o. za vypožičanie automatického kávovaru pre kolegov v červenom stane
   • starosta Tvrdošoviec Marián Tóth nám priniesol ručne ušité rúška
   • vedúci vlastnej ochrany FNsP NZ potešil svojich kolegom v prvej línii, kúpil im symbolický darček, medaile za ich odvážnu prácu
   • ďakujeme aj kolegom z prevádzkovo-technického odboru, ktorí sa postarali o rýchle dodanie kontajneru, ako budúceho odberového miesta na COVID-19.
   • Mattoni sa zase postaralo o pitný režim našich kolegov v červenom stane a v červenej zóne, ďakujeme
   • ďakujeme aj pani Soňa Cviková za rúška pre Neurochirurgickú kliniku FNsP NZ
   • poďakovanie rovnako patrí kolektívu žien z Nesvád, ktoré pre našu nemocnicu ušili od 16.3. už stovky textilných rúšok. Sú to menovite: Milada Zavadzanová, Mária Holopová, Veronika Dömeová, Alžbeta Barkóciová
   • rúška ako dar sme dostali aj od Moniky Bednarovej z Trstenej; tešíme sa že po opraní a dezinfekcii poputujú na oddelenia, kde chýbajú
   • kolektív Onkologických ambulancií ďakuje za ušitie rúšok p. Habrmanovej, p. Mikusikovej a p. Bukorovej
   • dnes (vo štvrtok) sme Vám doručili rúška, odovzdali sme ich pri červenom stane. Tento týždeň sme stihli urobiť 100 ks, ale ak ich ešte budete potrebovať, pokračujeme so šitím. Ďakujeme, čo robíte pre naše zdravie! Prajeme veľa síl a zdravia v týchto ťažkých časoch! Katarina Csokasová a Vojtech Csokas
   • v rovnaký deň, vo štvrtok, nám primátor Nových Zámkov Otokar Klein spolu s kolegami poslancami z VÚC priniesli rúška, pomôcky a aj kávu pre našich kolegov v prvej línii
   • ďalej nám pomohli z o.z. Malíček, pani Mgr. Mária Drábiková a o. z. Hojdačka
   • rovnako za rúška ďakujeme Valéria Hambalková, Jana Tomášiková, Martina Bóriková-Vavrová, Ľubka Dosová a Daniela Ďurčová
   • tieto dve čarovné ženy pre našu nemocnicu ušili zhruba 200 kusov rúšok, ďakujeme Erika Révaiová a Lenka Juríčková
   • ďakujeme: Kristina Bekova, Agnesa Horváth, Martina Bóriková-Vavrová, Lucia Baňárová, Evka Poláková, Peťka Jančigová, Eva Laginová LTA Textil, Štefan Marcsek Brašňa Nové Zámky, Ballpolo, Novofruct SK, hasiči Nitra, lekáreň Starbec a Central Medical.
   • zdravotníkom celodenné služby v triediacom stane počas týchto horúcich dní spríjemní milá pozornosť od Zlatý Bažant, ktorý nemocnici daroval nealkoholické pivá 0,0% a dve chladničky.
   • kolegovia z KVL II. ďakujú za dary od iniciatívy Kto pomôže Slovensku a za štíty od Základnej školy J. A. Komenského v Tvrdošovciach.
   • zdravotnícki pracovníci z prvej línie ďakujú firme Pressíčko za požičaný kávovar a pravidelný prísun kávy k tomu.
   • OZ Malíček nám prispelo plienkami pre nezrelých a chorých novorodencov. Ďakujeme veľmi pekne za podporu a za všetky malé bábätká.
   • kolegovia z prvej línie ďakujú za chutné tyčinky, ktoré nám osobne priniesla Veronika Soósová z firmy PROXENTA #pomáhamenasimhrdinom.
   • rovnako sa chceme poďakovať chutným dobrotám od LOCO – Burgers & Sandwiches.
   • detičky sa potešia hračkám a rúškam, ktoré nám odovzdala Gabika Petáková z neziskovej organizácie MultiAgens.
   • Marta Bieliková nemocnici darovala rúška a k tomu napísala, “Som rada, že môžem pomôcť ešte viac ako „len“ pracovne. Ten pocit pri srdci zostáva dlho hrejivý. Kiežby nám Slovákom vydržala súdržnosť oveľa dlhšie, nielen v čase krízy. Kiežby sme si viac vážili jeden druhého aj v „obyčajný“ deň, nielen v čase choroby. Kiežby sme mohli rozdávať úsmevy a smiech už bez rúšok..”
   • Veronika Hrašková nám poštou poslala 30ks doma šitých rúšok, ďakujeme.
   • poďakovanie patrí aj Dominikovi a Lívii Szekeresovcom z Bátorových Kosíh za venované rúška.
   • @zlatybazant nám pomáha aj so zdravotníckym materiálom. Nemocnica darom dostala 1500 kusov rúšok, 1000 kusov rukavíc a dezinfekčné prostriedky.
   • @poľnohospodár nám taktiež daroval 1500 kusov chirurgických rúšok za čo firme ďakujeme, hlavne Ing. Marekovi šimunekovi. Špeciálne sa pridáva kolektív Ústavu hematológie FNsP NZ, ktorý ďakuje za rúška Ing. Moravčíkovi – Poľnohospodár Nové Zámky s.r.o.
   • Ďakujeme aj firme @CAE System, s.r.o. z Dubnice nad Váhom, ktorá nám darovala ochranné štíty pre zdravotníkov.
   • Ďakujeme aj firme @Gastro-Haal, ktorá vyvinula, vyrobila a nemocnici darovala bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky. Jeden zo strojov teraz slúži pacientom prechádzajúcim cez vestibul nemocnice.
   • sir Ján Gramata, sir Mustafa Küsetürk ,sir Pavol Zachar a sir Samuel Baláž, skupina Maltézskych rytierov zo slovenského priorstva Zvrchovaného rádu sv. Jána z Jeruzalema navštívili FNsP Nové Zámky, aby tam venovali dar, určený zamestnancom nemocnice. Zdravotníckym pracovníkom priniesli dezinfekciu a masku na dýchanie určenú pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s možnými covid pozitívnymi ľuďmi. Návštevu v nemocnici prijal riaditeľ MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. (Označiť organizáciu na FB: @Zvrchovaný rád sv. Jána z Jeruzalema – Maltézski rytieri – KMFAP)
   • Urologická klinika ďakuje Rolandovi Hadinovi za rúška, ktoré daroval nemocnici.
   • Laborantky z hematológie ďakujú firme @MCAE Systems s.r.o. – Dubnica nad Váhom za ochranné štíty.
   • Pediatrická klinika ďakuje @Tatiane Roškovej, ktorá detičkám ušila rúška.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Je veľkým povzbudením pre nás, keď vieme, že ľudia “tam vonku” vo svojich domovoch sú s nami. Ďakujeme

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021