Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Cena primátora

22 októbra, 2020
1-1.jpg

Cena primátora pre verejného zdravotníka FNsP Nové Zámky

Bc. Peter Hoppan získa Cenu primátora mesta Nové Zámky 2020 ako prejav uznania za organizovanie protiepidemických opatrení v prvej línii v nemocnici a nesmierne obetavú prácu pri riešení všetkých opatrení súvisiacich s rizikovými pacientmi aj so situačnými problémami.

Bc. Peter Hoppan pracuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky od 1.9.2018. Ako verejný zdravotník v nemocnici zodpovedá za dodržiavanie tých najprísnejších hygienických štandardov. Petrovi Hoppanovi ako prejav uznania za organizovanie proti­epide­mických opatrení v prvej línii v nemocnici a nesmierne obetavú prácu pri riešení všetkých opatrení súvisiacich s rizikovými pacientmi aj so situačnými problémami bude udelená Cena primátora mesta Nové Zámky 2020. My sme ho pri tejto príležitosti vyspovedali.

 1. Spomínate si deň, keď ste prvýkrát počuli o COVID 19, aká bola Vaša reakcia?
  „Na prvú informáciu ohľadom COVID 19 si spomínam úplne presne. Zaregistroval som to, keď sa COVID 19 začal šíriť z Ázie. Moja prvá myšlienka bola (keďže informácií bolo veľmi málo), že to je respiračný vírus, ktorý pravdepodobne zmutuje a bude po epidémii. Postupne ako sa pandémia začala rozrastať, naberať na sile a vyhlásenia WHO boli varovné, som vedel, že iba tak zo dňa na deň sa to nezastaví a budeme značne obmedzovaní vo svojej osobnej slobode. No nielen mne, ale ani skúseným epidemiológom sa nesnívalo, že to skutočne prerastie do tak veľkej pandémie akej čelíme v súčasnej dobe.“
 2. Vedeli ste si v roku 2019 predstaviť, že takéto opatrenia na svetovú pandémiu budete riešiť aj v nemocnici v Nových Zámkoch?
  „Aj bez pandémie nemocničná hygiena zastrešuje množstvo úsilia, času, práce, sledovaní, preventívnych opatrení. Avšak, môžem zodpovedne prehlásiť, že aj mimo pandémie sa vo Fakultnej nemocnici nie je čas nudiť sa. COVID 19 je pre nás bonusom navyše, ktorý nám komplikuje situáciu. Samozrejme okrem všetkých opatrení populácia nie je zdravšia a vyžaduje si ústavnú starostlivosť. Kombinácia ako dlhý inkubačný čas, šírenie kvapôčkami, infekčnosť aj bez klinických príznakov je zlá kombinácia. Na otázku či som si myslel, že budeme COVID 19 riešiť v Nových Zámkoch v roku 2019 je odpoveď – nie. Mal som predstavu, že prejde do stratena ako koronavírusy (napr. MERS – sporadický výskyt, nie pandemický).“
 3. Pamätáte si na deň, keď ste v nemocnici zavádzali prvé epidemiologické opatrenia v boji s Covid-19?
  „Pamätám si to, bolo to v piatok večer, keď člen manažmentu nemocnice mi zavolal s tým, že v sobotu o 11:00 hod. sa stretneme v nemocnici a budeme riešiť reprofilizáciu lôžok. Zasadol krízový štáb a začali sme vytvárať zónu pre suspektných pacientov, ktorá bola multimedicínska (takmer pre všetky druhy pacientov). Hasičský záchranný zbor nám postavil stan na triedenie pacientov, zriadili sme dvojfiltrové triedenie prichádzajúcich pacientov s presne zadefinovanými kritériami. Práve na základe opatrení sme prvú vlnu zvládli bez ujmy. Je pravda, že porovnanie prvej a druhej vlny nie je možné, keďže informácií na jar bolo veľmi málo. Všade v médiách boli prezentované regióny ako Lombardsko, regióny Španielsko a západnej Európy, kde tá situácia bola zlá. Obava bola reálna. Verejné zdravie a zdravie mojich kolegov bolo na prvom mieste. Tomu bolo všetko podriadené.“
 4. Aké najťažšie rozhodnutie ste v spomínanom období museli prijať?
  „Jedno z najťažších rozhodnutí v prvej vlne bol asi prípad 15 – ročného chlapca, ktorý bol v karanténe a počas karantény mal úraz na motorke. Ten stav nebol z ďaleka iba nejaké škrabance, ale bola indikovaná operačná intervencia poranenia tvárových kostí. Obrovské obštrukcie boli zo strany zdravotníckeho zariadenia, kde chlapec mal byť preložený a operovaný. Preloženie bolo podmienené niekoľkými negatívnymi testami. Tie opatrenia boli prísne, ale vysoko účinné. A práve pri spomínanom prípade som musel umiestniť do karantény kolegu, ktorý mi bol veľmi nápomocný v riešení všetkých opatrení. Čelili sme atakom zo strany pacientov pri triedení pacientov, že to dlho trvá a čo tu robíme „cirkus“. Každý sa dožadoval zdravotnej starostlivosti (čo bolo pochopiteľné), ale dodržiavanie pravidiel vnáša do systémov poriadok. Tiež medzi nepopulárne opatrenia patrilo obmedzenie prevádzky Kliniky vnútorného lekárstva, ale vopred dané definície nám ukazovali jasný smer a cestu. Nedalo sa odbočiť ani otočiť. Boli sme v prvej vlne a na jednej lodi. Bolo to treba zvládnuť do konca.“
 5. Skončila sa pre Vás prvá vlna pandémie COVID 19?
  „Či prvá vlna skončila ťažko povedať, názory renomovaných epidemiológov sa líšia. No je to nepodstatné. Podstatné je to, že tu máme problém a treba sa k tomu postaviť čelom. Dookola vysvetľovať dôležitosť respiračnej hygieny, hygieny a dezinfekcie rúk a podobne a negovať nepriateľov, ktorí to zľahčujú (pravdepodobne tomu ani nerozumejú). Hlavný hygienik a minister zdravotníctva, predseda vlády stále používajú skratku ROR. Rúška, odstup a ruky. Ja si dovolím použiť veľmi podobnú skratku a to RORR. To posledné R znamená rozum. Každý lucídny človek musí používať rozum a premýšľať o tom, čo svojim nezodpovedným správaním môže spôsobiť. Je nutné spomenúť činnosť celého tímu epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nové Zámky pod vedením MUDr. Juraja Benka, ktorí svojou mravenčou prácou v dohľadávaní kontaktov majú zásluhu na tom, že prvá vlna mala taký hladký priebeh a práve aktívnym a rýchlym dohľadaním kontaktov sme stále zaradení v epidemiologickom semafore na farbu oranžovú. Spolupráca s nimi je na vysokej profesionálnej úrovni.“
 6. Mali ste dostatok času sa pripraviť na druhú vlnu pandémie?
  „Práve letné obdobie bolo prípravné obdobie na pomyselnú druhú vlnu. Zabezpečovali sa zásoby materiálu, ako osobné ochranné pracovné prostriedky, či pomôcky na umelú pľúcnu ventiláciu. V tomto čase sme vytvorili dodatok k Pandemickému plánu a definovali sme jednotlivé postupy ako budeme v nemocnici postupovať, keď sa zvýši výskyt ochorení. Teraz som veľmi rád, že sa v novozámockej nemocnici dodržiava dodatok č. 2 k Pandemickému plánu. Musím podotknúť fakt, že sa zriadilo Oddelenie hygieny a epidemiológie, kde mám dve šikovné kolegyne, ktoré sú veľmi nápomocné a som rád, že už v tom nie som celkom sám. Je to mikrobiologička MUDr. Melinda Tóthová, vedúca lekárka a skúsená sestra PhDr. Viera Borbélyová, ktorá má tiež znamenitý prínos do spomínanej problematiky. Takže kým niektorí boli na dovolenkách, v nemocnici sa pracovalo na plné obrátky. Veľmi tenká hranica je medzi ekonomikou a preventívnymi opatreniami v nemocnici. Nie vždy sa podarí všetko presadiť, ale je dôležité nájsť kompromis. A či sme sa dobre pripravili na druhú vlnu? Iba reálne situácie nás preveria, či sme niečo podcenili. Som vo funkcii len druhý rok a previerka pandémie v celosvetovom rozsahu oddelenie prinúti stále premýšľať či nastavené opatrenia budú dostatočné. Je to liečba šokom. Stále si hovorím, že mohli sme to urobiť tak či onak. Sám COVID 19 nás preverí či sme sa pripravili dostatočne.“
 7. Sú v týchto dňoch prijaté iné opatrenia ako počas prvej pandémie, predsa tých informácií o ochorení COVID 19 je teraz viac ako počas prvej vlny a máte nejaké skúsenosti zo začiatku roka v spomínanej problematike?
  „Samozrejme o víruse máme teraz podstatne viac informácií ako na jar. Diagnostika antigénov, protilátok a samozrejme PCR vyšetrenie nám dávajú jasnú informáciu. Takže diagnostika sa určite zlepšila. Mrzí nás, že nemáme molekulárne laboratórium, kde by sme si sami vyšetrovali vzorky a náš reakčný čas by bol podstatne kratší. Takto výsledky máme až za 3 -4 dni čo nám značne komplikuje situáciu. Značnú komplikáciu nám vytvárajú sezónne ochorenia ako RSV vírusy (Respiračné syncyciálne vírusy) a tiež chrípka. Štatistiky zaočkovanosti sú veľmi nízke, čo je určite ďalší problém. A tiež očakávať, že populácia zmení postoj iba na základe pandémie, je mylný. Môj názor je, že očkovaní by mali byť povinne všetci zdravotnícki pracovníci a pre prijatie pacientov do DSS, ZSS by zaočkovanosť proti koronavírusu mala byť podmienkou. Očkovanie sa takisto odporúča pre vysoko rizikové skupiny a to sú naši dôchodcovia. Opatrenia sú podstatne miernejšie ako na jar.“
 8. Čo pre Vás udelenie Ceny primátora mesta Nové Zámky znamená?
  „Cena primátora pre mňa znamená vďaku, pri ktorej si uvedomujem, že vnímavosť verejnosti ohľadom nasadenia zdravotníckych pracovníkov je ľudsky ocenená. No, v prvom rade treba povedať, že toto ocenenie nepatrí len mne, ale všetkým, skutočne všetkým zdravotníkom, ostatnému personálu, či už upratovačkám, zamestnancom v práčovni, v kuchyni, v administratíve a v neposlednom rade riaditeľom a námestníkom terajším aj minulým. Všetkým, ktorí tvoria našu nemocnicu. Všetkým, lebo ťaháme za jeden povraz a jeden bez druhého sme nič. Iba skutočne spolu môžeme túto pandémiu zvládnuť a zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť pre našich pacientov. Odkazom pre všetkých ľudí je nezabúdať na toľko spomínané RORR.“

 

Bc. Peter Hoppan
Bc. Peter Hoppan

 

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.