Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Pôrody vo FNsP Nové Zámky v roku 2020

19 januára, 2021
Porody-vo-FNsP-Nove-Zamky-v-roku-2020_header-1200x900.jpg

V novozámockej pôrodnici sa počas minulého roka narodilo 1 196 bábätiek. Z tohto počtu bolo 36 pôrodov dvojičiek, 609 chlapcov a 587 dievčat. Počet pôrodov v roku 2019 bol vyšší – 1 227 pôrodov. „Počet pôrodov celkovo klesol v porovnaní s rokom 2019, podobný trend poklesu pôrodnosti zaznamenali aj okolité nemoc­nice,“ dodala MUDr. Judita Koprdová primárka Gynekologicko-pôrodníckej kli­ni­ky FNsP Nové Zámky.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky prešla v minulom roku zmenou na poste primára, rovnako tak bolo pristúpené k zmene taktiky vo vyvolávaní – indukcii – spontánnych pôrodov z rôznych indikácií (potermínová tehotnosť, preeklampsia, vysoký krvný tlak v tehotenstve, choroby pečene v tehotenstve, diabetes u matky, dlhodobo odtečená plodová voda), čím sme dosiahli pokles v počte vykonaných cisárskych rezov. V roku 2020 bolo z celkového počtu pôrodov 484 ukončených cisárskym rezom, čo predstavuje 41,72%. Rok predtým bolo cisárskych rezov viac a to až 582, čo predstavuje 47,43%. „Pôrody pri viacplodovej gravidite – u dvojičiek – odvádzame spontánne pri polohe oboch plodov pozdĺžne hlavičkami. Pri priaznivom vaginálnom náleze odvádzame spontánne aj pôrody po predchádzajúcom pôrode cisárskym rezom. Spontánne sa odvádza väčšie percento pôrodov po umelom oplodnení ako v minulosti,“ uzavrela primárka kliniky.

Nižšiu pôrodnosť možno pravdepodobne pripísať aj určitej opatrnosti budúcich rodičov vzhľadom na pandemickú situáciu. Zároveň vzhľadom na poskytovanie len akútnej zdravotnej starostlivosti počas prvej vlny pandémie centrá asistovanej reprodukcie určitú dobu nepracovali, resp. následne pracovali v obmedzenom režime. Určitý pokles v pôrodnosti možno pripísať aj tomuto faktu. Po umelom oplodnení sa vo FNsP Nové Zámky v roku 2020 rodilo 32 žien.

Aktuálne opatrenia na Gynekologicko-pôrodníckej klinike sa riadia nariadeniami krízového štábu. Pred ambulantným vyšetrením aj pred príjmom je pacientka antigénom testovaná na ochorenie Covid-19. V prípade plánovaného cisárskeho rezu zo zdravotnej indikácie pacientku po vyšetrení objednávame aj na PCR test. Po príjme pacientky sa realizuje PCR vyšetrenie, opakované o 5 dní. Počas hospitalizácie platí zákaz návštev, ako aj prítomnosť sprievodnej osoby pri pôrode. Pacientkam odporúčame nosiť rúško počas celej doby hospitalizácie, teda aj na izbe s inými rodičkami, pacientkami. V prípade potreby vyšetrenia pacientky s pozitívnym testom alebo aktívnym ochorením Covid-19, takéto pacientky ošetrujeme a prijímame v nato určených, izolovaných priestoroch. Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii oddelenia šestonedelia Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nové Zámky poskytuje starostlivosť o rodičky v plnej miere.

V roku 2021 plánujeme znížiť percento cisárskych rezov pod 39 %. Po odznení pandemickej situácie sa plánuje školenie lekárov v endoskopii a laparoskopii, za účelom skvalitnenia a rozšírenia spektra poskytovaných výkonov,

prezradila primárka kliniky.

Po dokončení rekonštrukcie oddelenia šestonedelia sa plánuje na novo zariadiť pôvodná nadštandardná izba, respektíve rozšíriť poskytované služby o aspoň jednu ďalšiu nadštandardnú izbu. Z tohoto dôvodu sa ešte v roku 2020 vypracovala darcovská zmluva na účely získavania finančných darov pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku. Po dokončení týchto izieb sa pre záujem pacientiek plánuje vytvorenie nadštandardnej izby aj na oddelení gynekológie a rizikového tehotenstva.

Na pôrodnej sále za účelom zvýšenia súkromia rodičiek plánujeme oddeliť pôrodné boxy. V tejto veci zatiaľ robíme prieskum trhu ohľadom možností realizácie ako aj získavania možnej finančnej pomoci od nadácií,

uzavrela MUDr. Judita Koprdová, primárka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP Nové Zámky.

 

> Gynekologicko-pôrodnícka klinika

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021