Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Svetový deň kvality

11 novembra, 2021
Svetovy-den-kvality.jpg

V nadväznosti na získanie certifikátu kvality ISO 9001 FNsP Nové Zámky a jeho úspešné obhájenie druhým recertifikačným auditom v dňoch 11.-13.10.2021 si s radosťou pripomíname 11. november 2021 ako Svetový deň kvality.

Pre naše zdravotnícke zariadenie je rozvíjanie kvality vo všetkých procesoch jej pôsobenia (riadiacich, výkonných aj zabezpečovacích) znamená zisk jednak – spokojného klienta/pacienta, možnosť znižovania nákladov, podporu pre rozvoj a inovácie, ako aj príležitosť rozpoznať riziká pri realizácii zdravotnej starostlivosti.

Organizácia spojených národov a jej Európska organizácia pre kvalitu EOQ vyhlásili Svetový deň kvality, aby napomáhali zvyšovať povedomie o kvalite. Svetový deň kvality sa koná každoročne (od roku 1989) v druhý novembrový štvrtok v kalendárnom roku.

Kvalita poskytovaných služieb v modernej nemocnici je predpokladom jej úspešného fungovania najmä v súvislosti s rastúcimi nárokmi našich klientov, ale aj rozvoja jednotlivých pracovísk v nadväznosti na stratifikáciu siete nemocníc.

Pre nás ako tím pracovníkov FNsP NZ je veľmi dôležité, aby úroveň poskytovaných služieb bola iba vysokej kvality, aby boli spokojní klienti ale aj zamestnanci nemocnice.

Ďakujeme.

 Ing. Ladislav Čéri, PhD.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021