Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Choroby srdca a ciev sa nevyhýbajú ani športovcom

29 júla, 2022
Choroby-srdca-a-ciev-sa-nevyhybaju-ani-sportovcom-2-1200x900.jpg
Predchádzať náhlym srdcovým úmrtiam sa dá aktívnym vyhľadávaním srdcovocievnych ochorení u mladých ľudí s dôrazom na anamnézu vrátane rodinnej anamnézy. Aké sú skúsenosti s vplyvom Covidu na srdcovocievne funkcie pacienta? Aké sú najčastejšie príčiny zlyhania srdca? Na tieto a ďalšie otázky novinára denníka SME a MY Antona Hrachovského odpovedala MUDr. Kamila Juríková z Kliniky vnútorného lekárstva FNsP Nové Zámky.

Aké máte vy skúsenosti s vplyvom Covidu na srdcovocievne funkcie pacienta? Môžu sa u pacienta prejavovať aj nejaké longcovidové príznaky?
 • Áno, u pacienta po prekonanej infekcii COVID 19 aj viac ako 3 mesiace po prekonaní infekcie môžu pretrvávať okrem iného príznaky ako zhoršená tolerancia fyzickej námahy, tlaky na hrudníku, arytmie (poruchy srdcového rytmu), ťažkosti s dýchaním, kašeľ, atď.. Long COVID vzniká nezávisle od priebehu akútneho štádia choroby, to znamená, že sa týka aj pacientov, ktorí prekonali mierny COVID v domácom prostredí.

 

Povedzme teraz, že sa bavíme o „bežnom, neprofesionálnom“ športovcovi. Taký, čo si chodí zabehať na hrádzu alebo zahrať s kamarátmi futbal do haly. Prekoná Covid. Môže sa hneď zase pustiť do športovania. Zvládne jeho srdce takú záťaž ako pred ochorením, alebo by na to mal ísť pozvoľna?
 • V tomto prípade je to veľmi individuálne, závisí to od toho, aký priebeh akútnej fázy ochorenia pacient prekonal, ako aj od vyššie spomenutej možnosti pretrvávania symptómov tzv. Long COVIDU mesiace po prekonaní ochorenia.

Odporúča sa pozvoľný návrat k fyzickej aktivite. Začať chôdzou, postupne zvyšovať  intenzitu tréningu, pri dobrej tolerancii je možné sa vrátiť do niekoľkých týždňov k záťaži ako pred ochorením Covid 19.

 

 Aké sú najčastejšie dôvody úmrtí a kolapsov medzi športujúcimi ľuďmi? Ako sa im dá predísť?
 • Náhla srdcová smrť u mladých športovcov do 35 rokov je väčšinou spôsobená genetickým alebo vrodeným štrukturálnym ochorením srdca. Najčastejšie sa jedná o hypertrofickú kardiomyopatiu. U športovcov starších ako 35 rokov je najčastejšou príčinou náhlej srdcovej smrti koronárna choroba srdca – vysvetlenie viď nižšie.

–   Najčastejšie dôvody náhlej srdcovej smrti u športovcov sú hypertrofická kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu, ktoré sa prejavuje zhrubnutím jeho stien, ich prestavbou a vznikom arytmii. Ak zhrubnutie postihne miesto v ľavej komore, kde krv opúšťa srdce môže vytvoriť prekážku pri vypudzovaní krvi, čo sa prejaví stratou vedomia pacienta.), vrodené anomálie srdcových ciev,  prasknutie aortálnej aneuryzmy (aorta je najväčšia tepna tela, ktorá začína v ľavej komore srdca, zásobuje životne dôležité orgány. Aneuryzma je rozšírenie hornej časti aorty, ktoré môže viesť k jej prasknutiu a život ohrozujúcemu krvácaniu), zúženie aortálnej chlopne (chlopňa sa nemôže v správnom čase dostatočne otvoriť, čo spôsobí nedostatočné krvné zásobenie celého tela), myokarditída teda zápal srdcového svalu, ktorý môže viesť k zlyhaniu srdca, k vzniku krvných zrazenín v srdci, poruchám rytmu a náhlej srdcovej smrti, koronárna choroba srdca – je ochorenie, pri ktorom nie sú srdcové tepny (cievy) schopné dostatočne zásobovať srdce krvou. Vzniká na podklade aterosklerózy.

Príčin je samozrejme viacero.

 • Predchádzať náhlym srdcovým úmrtiam sa dá aktívnym vyhľadávaním srdcovocievnych ochorení u mladých športovcov s dôrazom na anamnézu vrátane rodinnej anamnézy, kde zisťujeme prítomnosť náhlej srdcovej smrti v rodine. Ďalej potom dôkladné fyzikálne vyšetrenie a vyhodnotenie 12zvodového EKG záznamu.
 • Ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokardiografia) môže odhaliť ďalšie štrukturálne ochorenia srdca. Využíva sa v odôvodnených prípadoch, nie rutinne. Rovnako záťažové testy sa vykonávajú v odôvodnených prípadoch na odhalenie koronárnej choroby srdca, nie rutinne.

 

Pokiaľ ide o náhle zlyhanie srdca, čo býva najčastejšie príčinou?
 • Najčastejšou príčinou náhleho zlyhania srdca je srdcový infarkt, nedostatočne korigovaný tlak krvi, chlopňové chyby, arytmie (poruchy srdcového rytmu), kardiomyopatie (ochorenia svaloviny srdca).

 

Prečo dochádza k zhrubnutiu ľavej komory alebo prepážky medzi ľavou a pravou komorou?
 • Ak hovoríme o hypertrofickej kardiomyopatii (ochorenie srdcového svalu, ktoré sa prejavuje zhrubnutím jeho stien, ich prestavbou a vznikom arytmii. Ak zhrubnutie postihne miesto v ľavej komore, kde krv opúšťa srdce môže vytvoriť prekážku pri vypudzovaní krvi, čo sa prejaví stratou vedomia pacienta) teda o najčastejšej príčiny náhleho srdcového úmrtia športovcov vo veku do 35 rokov, ochorenie môže byť podmienené geneticky alebo vzniká ukladaním metabolitov. Prevencia vzniku ochorenia nie je dostupná, keďže väčšinou ide o vrodené ochorenie.
 • Zhrubnutie svaloviny ľavej komory ale môžu vyvolať aj iné ochorenia ako nedostatočne kontrolovaná artériová hypertenzia (vysoký krvný tlak), zúženie aortálnej chlopne, ischemická choroba srdca.

 

Profesionálni športovci majú často dôkladné prehliadky. Prečo potom dochádza k situáciám, že hráč skolabuje? Čím by sa tomu dalo predísť? Aké vyšetrenia by mali (nielen profesionáli ale povedzme aj mladí športovci – deti) absolvovať?
 • Predchádzať náhlym srdcovým úmrtiam sa dá aktívnym vyhľadávaním srdcovocievnych ochorení u mladých športovcov s dôrazom na anamnézu vrátane rodinnej anamnézy, kde zisťujeme prítomnosť náhlej srdcovej smrti v rodine. Ďalej potom dôkladné fyzikálne vyšetrenie a vyhodnotenie 12zvodového EKG záznamu.
 • Ulrazvukové vyšetrenie srdca (echokardiografia) môže odhaliť ďalšie štrukturálne ochorenia srdca. Využíva sa v odôvodnených prípadoch, nie rutinne. Rovnako záťažové testy sa vykonávajú v odôvodnených prípadoch na odhalenie koronárnej choroby srdca, nie rutinne.

 

Dnes sa dá kúpiť množstvo legálnych prípravkov ako sú tabletky či nápoje na dodanie energie a podporu výkonu. Je to vhodné, alebo to môže srdcu uškodiť?
 • Prípravky na dodanie energie s obsahom taurínu, kofeínu a iných zložiek (cukru, guarany a ženšenu) vedú k prechodnému zvýšeniu pulzovej frekvencie a krvného tlaku po užití. Celkový dopad na kardiovaskulárny systém je diskutabilný, riziko srdcovocievnych ochorení (diskutované sú poruchy srdcového rytmu, ochorenia srdcového svalu, srdcový infarkt) súvisí s množstvom uvedených látok obsiahnutých v energetických nápojoch, množstvom užitých energetických nápojov, s individuálnou vnímavosťou jedinca a prítomnosťou srdcovocievnych ochorení u osoby, ktorá tieto prípravky užíva.

 

Povedzme, že človek dostane zástavu srdca. V akom stave je telo?
 • Zastavenie činnosti srdca a dýchania sa označuje pojmom klinická smrť. Centrálny nervový systém je stále funkčný. Je to zvratný stav v prípade okamžitého zásahu v zmysle kardiopulmonálnej resuscitácie.

 

Dá sa v percentách vyjadriť, ako vzrastie šanca na úspešné oživovanie, ak je na športovisku (alebo kdekoľvek inde) k dispozícii defibrilátor?
 • Prítomnosť defibrilátora mimo zdravotníckeho zariadenia napr. na športovisku zvyšuje v prípade náhleho zastavenia obehu šancu na prežitie až na 70-93% podľa rôznych zdrojov.

 

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021