Otvorili sme centrum pre roztrúsenú sklerózu multiplex

17 januára, 2024
Otvorili-sme-ambulanciu-pre-roztrusenu-sklerozu-multiplex-1200x900.jpg

Sklerosis multiplex je chronické zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému charakterizované mnohopočetnými zápalovými infiltrátmi v centrálnom nervovom systéme. Príčina spočíva v dôsledku dysfunkcie imunitného systému. Toto ochorenie má na Slovensku pomerne vysoký výskyt a to približne 100/100 000 obyvateľov, pričom ženy sú postihnuté častejšie ako muži a vrchol výskytu je medzi 25-35 rokom života. Patrí medzi najčastejšie príčiny chronickej invalidity mladých ľudí vo veku od 20-40 rokov. Viac sa dočítate v článku s MUDr. Adrianou Polákovou, lekárkou Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

Aké sú sprievodné prejavy Sklerosis multiplex?

Príznaky Sklerosis multiplex sú rôzne, závisia od toho, ktoré časť nervového systému je zasiahnutá. Najčastejší prvý príznak je tzv- optická neuritída – hmlisté videnie, porucha zraku, bolesť za okom a pri pohybe bulbu, výpadky zorného poľa. Medzi ďalšie možné príznaky patrí trpnutie končatín, poruchy hybnosti, poruchy rovnováhy, poruchy močenia, sexuálne poruchy, môžu sa vyskytnúť aj epileptické záchvaty, tras, depresia, kognitívne poruchy, únava.

Aká je úloha nového centra? 

Cieľom SM centra je špeciálna diagnostika a liečba SM a ďalších demyelinizačných a autoimunitných ochorení a cieľom poskytnúť komplexnú starostlivosť vrátane podávania špeciálnej liečby.

Ako prebieha vyšetrenie v novom centre Neurologickej kliniky?

Diagnostika Sklerosis multiplex patrí do rúk neurológa. Dôležitá je anamnéza, základné neurologické vyšetrenie, vyšetrenie zrakových evokovaných potenciálov /VEP/, vyšetrenie MR mozgu a miechy a vyšetrenie likvoru.

Aký je priebeh liečby ochorenia?

Liečbu Sklerosis multiplex treba zahájiť včas, vtedy je možné ju spomaliť. Neexistuje lieky, ktoré by dokázal ochorenie navždy vyliečiť. K dispozícii sú však lieky, ktoré dokážu účinne kontrolovať a spomaľovať priebeh ochorenia. Cieľom liečby je redukcia počtu relapsov /akútnych vzplanutí/ a zníženie miery zneschopnenia. Podávajú sa tzv. lieky ktoré ovplyvňujú priebeh ochorenia /disease modyfying drugs DMD/ a lieky, ktoré pôsobia symptomaticky. Akútne ataky sa preliečujú metylprednisolonom.

Kde a ako sa objednať?

Objednať sa možno telefonicky na t.č 035/6912850 alebo osobne na sekretariáte Neurologickej kliniky na 10-tom poschodí FNsP Nové Zámky.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021