Po oddeleniach nemocnice

3 apríla, 2024
Po-oddeleniach-nemocnice-3.jpg

Druhé výjazdové stretnutie mám za sebou. Tentokrát som navštívil Kliniku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 52 zamestnancov kliniky sa stará o pacientov, ktorí potrebujú pooperačnú starostlivosť.

Počas návštevy som mal možnosť bližšie spoznať fungovanie kliniky a s primárom Slavomírom Tóthom, vedúcou sestrou Mgr. Annou Demovou a vedúcou fyzioterapeutkou Mgr. Andreou Mišákovou som preberal aj možnosti materiálneho a prístrojového zabezpečenia zaradenia pracoviska tak, aby spĺňalo podmienky III. úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc. Na klinike sú špecializovaní zamestnanci, ktorým chýba moderné prístrojové vybavenie na to, aby splnili podmienky pracoviska s vyšším zaradením. To, ale už bude moja úloha.

Na záver mojej návštevy sme si stanovili cieľ, a to zvýšiť počet pacientov a obnoviť prístrojové vybavenie kliniky. Teším sa na našu budúcu spoluprácu a spoločné kroky, ktoré nás povedú k ďalšiemu rozvoju kliniky FBLR.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021