Memorandum podpísané!

30 mája, 2024
Memorandum-podpisane-5-1200x854.jpg

S radosťou oznamujeme, že Nitriansky samosprávny kraj a Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky podpísali memorandum o spolupráci!

Tento významný krok bol potvrdený dňa 14.3.2024 počas pracovného stretnutia v priestoroch FNsP Nové Zámky. Na stretnutí sa zúčastnili Ing. Branislav Becík, PhD., predseda NSK a JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško, riaditeľ FNsP NZ.

Hlavným cieľom tohto memoranda je prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu medzi krajskou samosprávou a nemocnicou s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť v našom regióne. Medzi hlavné body dohody patrí podpora preklasifikovania nemocnice do vyššej úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc, ako aj zriadenie nových špeciálnych ambulancií a pracovísk.

Táto spolupráca je významným krokom k lepšej a dostupnejšej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov Nitrianskeho kraja.

Tešíme sa na budúce projekty a úspechy, ktoré nám táto spolupráca prinesie!

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021