Kurz, ktorý zachraňuje životy.

1 júla, 2024
KURZ-KTORY-ZACHRANUJE-ZIVOTY-2.jpg

V uplynulých dňoch sa vo veľkej zasadačke riaditeľstva FNsP Nové Zámky, konali kurzy spoločnosti Sorudo s.r.o,  určené pre zdravotníckych pracovníkov.

Kurz Asertivity sa konal dňa 24.5.2024 a Kurz Šetrnej sebaobrany a pacifikácie agresívnych pacientov  dňa 20.6.2024. Oba kurzy boli v  dvoch štvorhodinových blokoch  od 8,00-12,00 hod.  a od 12,30-16,30 hod.

Lektormi kurzu boli dvaja skúsení lektori spomínanej spoločnosti, pani Natália Antošová a Ing. Peter Ďubek. Oboch kurzov sa celkovo zúčastnilo približne 80 účastníkov, prevažne z radov zdravotníkov všetkých kategórií- lekár, sestra, praktická sestra, sanitár, fyzioterapeut, verejný zdravotník, ale aj sociálny pracovník a referent BOZP. Kurzu Šetrnej sebaobrany sa zúčastnili aj zástupcovia Vlastnej ochrany nemocnice a Referent pre komunikáciu s verejnosťou, médiami a tlačou.

Účastníci si vyskúšali rôzne modelové situácie, možnosti ich zvládania, nácvik obrany a pacifikácie agresívneho pacienta. Obsah oboch  kurzov  bol prevažne praktický a účastníci oboch kurzov vyjadrili spokojnosť s úrovňou a kvalitou kurzov.

Touto cestou by som sa v mene všetkých účastníkov oboch kurzov chcela poďakovať vedeniu nemocnice za zorganizovanie  a preplatenie týchto kurzov, ktoré by som určite odporučila absolvovať každému zdravotníckemu pracovníkovi, nakoľko žiaľ žijeme v dobe, kedy je verbálna agresia bežným prejavom komunikácie a hotovým nešťastím keď nezriedka prerastie až do otvorenej brachiálnej agresie a príde k fyzickému napadnutiu zdravotníka. Na tieto situácie musíme byť pripravení.

Želám všetkým zamestnancom veľa spokojných pacientov, pokojné letné dni a dovolenkový čas, menej osobných skúseností s agresívnymi pacientami.  Aby sme  sa v práci mohli cítiť bezpečne a aby sme prípadné vypäté situácie vedeli zvládnuť s najmenším rizikom ohrozenia svojho zdravia a života.

https://sorudo.sk/

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021