Riaditel-FNsP-NZ-1200x900.jpg

7 februára, 2024 Aktuality

Novo vymenovaný riaditeľ FNsP Nové Zámky, JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško, posilnil vedenie nemocnice. Riaditeľ oznámil menovanie dvoch nových námestníkov, ktorí zastávajú kľúčové pozície vo vedení.

Námestníkom riaditeľa pre ekonomický úsek sa stala Ing. Ľubica Bartošová, ktorá v rokoch 2017-19 pôsobila ako ekonomická riaditeľka FNsP Nové Zámky.

V medicínskom sektore prevzal novú pozíciu námestníka riaditeľa MUDr. Zoltán Danczi, ktorý v rokoch 2017-19 rovnako pôsobil v riadiacej funkcii nemocnice ako medicínsky riaditeľ FNsP Nové Zámky.

Tieto nové menovania sú dôkazom záväzku nového riaditeľa k posilneniu a úspechu nemocnice v oblastiach hospodárenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia riaditeľa sú pripravení vykročiť vpred a viesť FNsP Nové Zámky k novým úspechom a excelentnej službe pre pacientov.


riaditel-FNsP-NZ-JUDr.-Mgr.-Mikulas-Blasko-1200x900.jpg

1 februára, 2024 Aktuality

Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková oznámila nové vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, ktorým sa od 1. februára 2024 stáva JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško. Jeho vymenovanie je výsledkom výberového konania, ktoré sa konalo 23. januára 2024, a platí na funkčné obdobie päť rokov.

Nový riaditeľ preberá vedenie od JUDr. Ing. Zuzany Lukáčovej, MPH, ktorá bola do funkcie vymenovaná v auguste minulého roku na dobu určitú, do výberového konania, ktorého víťazom sa stal JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško.

Svojím pôsobením vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky od roku 2019 sa JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško stal neodmysliteľnou súčasťou tímu zamestnancov nemocnice. Pred nástupom do funkcie riaditeľa zastával pozíciu vedúceho právneho oddelenia a od marca 2022 pôsobil ako člen dozorného orgánu nemocnice.

Nový riaditeľ prináša so sebou bohaté skúsenosti a odbornosť, ktoré budú využité na ďalšie posilnenie kvality poskytovaných zdravotných služieb v nemocnici. Jeho vízia a angažovanosť sú kľúčovými faktormi pre ďalší rozvoj a úspech Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

Túto pozíciu prijímam s pokorou a odhodlaním zabezpečiť všetkým pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Verím, že moje skúsenosti a odbornosť prispejú k zlepšeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Nových Zámkov a okolitých oblastí,

dodal nový riaditeľ.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu pod novým vedením.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021