Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Svetový deň predčasne narodených 2018

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH 2018
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH 2018

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky, mesto Nové Zámky,  17. 11. 2018

Tak ako minulý rok, aj tento, sa 17. novembra pripojili Nové Zámky k ostatným mestám na Slovensku a vo svete, ktoré vysvietili budovy na purpurovo pri príležitosti Svetového dňa nezrelých. Na Hlavnom námestí zažiaril v purpurovej Mestský úrad Nové Zámky a na Námestí Györgya Széchényiho sa do purpurovej zahalilo kino Mier.

I v tomto roku všetci rodičia predčasne narodených novorodencov, ktorí boli v týchto dňoch hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch, dostali z občianskeho združenia Malíček balíčky od rodičov nezreláčikov, ktorí sú už doma so svojim dieťatkom a ktorí, sa rozhodli takouto formou podporiť ostatných rodičov nezrelých detí. Atmosféru spríjemnili i milé návštevy rodičov dnes už „veľkých“ malých hrdinov, ktorí opustili brány nemocnice pred mesiacmi či rokmi a prišli sa ukázať, ako sa im darí.

Spolupráca s rodinami nezrelých a chorých novorodencov je integrálnou súčasťou starostlivosti i hlavným mottom Svetového dňa nezrelých pre rok 2018: Partnerstvo s rodinami v starostlivosti o malých a chorých novorodencov.

Nezrelým i chorým bábätkám želáme dobré uzdravenie a všetkým rodičom, prarodičom, ale i profesionálnym pracovníkom z rôznych odborov prajeme veľa úspechov v starostlivosti o nich. Za všetky novorodeniatka zároveň ďakujeme.

Aj kino Mier sa zapojilo do projektu…
Minulý ročník Dňa na purpurovo
Príbehy z inkubátora


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.