Untitled-1-1200x900.jpg

28 apríla, 2020 Napísali nám...

Chcela by som sa v mene mojej starej mamy srdečne poďakovať oddeleniu traumatológie, internému oddeleniu ako aj RZP za ich príkladnú starostlivosť a milú a láskavú komunikáciu ako s nami, tak i s mojou...


Untitled-1-1200x900.jpg

27 novembra, 2019 Napísali nám...

Vážení pracovníci oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenia úrazovej chirurgie dovoľte nám, aby sme sa vám všetkým, ktorí sa akýmkoľvek pričinením spolupodieľali na odstrá­není následkov tragickej nehody zo dňa...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021