Rekonštrukčné práce vo FNsP Nové Zámky

8 novembra, 2019
Rekonstrukcne-prace-vo-FNsP-Nove-Zamky-header-1200x900.jpg

V týchto dňoch prebiehajú práce vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky v západnej časti monobloku na podlažiach 1 až 13. Aby sme boli konkrétnejší, menia sa stúpačky, a to tak, že sa uzavrú dve až tri miestnosti na tom danom poschodí, otvorí sa šachta, odstránia sa súčasné existujúce kanalizačné, vodovodné, cirkulačné potrubia a následne sa osadia nové. Plánovaný odhad prác na jednu etapu výmeny stúpačiek je 21 dní. Práce budú takto pokračovať, až kým sa vymenia všetky stúpačky v budove monobloku. Tieto zvislé práce (celkom 8 etáp) na západnej a východnej časti budovy by mali trvať do júla 2020.

Súbežne s týmito prácami by sa mohlo začať aj s výmenou 2 výťahov, predpokladaný začiatok prác je január 2020. Ide o takzvanú druhú fázu vertikálnych prác, kde sa počíta s výmenou 10 výťahov s inteligentným systémom privolávania. Výťahy by mali byť dokončené v októbri 2021.

Výnimkou prebiehajúcich prác na západnej časti monobloku je 4. poschodie, bývalý priestor Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky, ktoré bolo ako jediné celé vyprázdnené. Momentálne tam prebiehajú kompletné rekonštrukčné práce, aby toto poschodie mohlo v tretej fáze horizontálnych stavebných prác slúžiť ako dočasný „domov“ pre ostatné oddelenia a kliniky, ktoré sa tam budú sťahovať. V tretej fáze prác sa vždy jedno celé oddelenie alebo klinika presunie na 4. poschodie, ktoré bude spĺňať potrebný prevádzkový štandard, aby tam mohli začať práce na výmene elektroinštalácie, svietidiel, výmene stropov a podláh, stierky a maľby. Predpokladaný termín začatia prác na ostatných poschodiach monobloku je stanovený na júl 2020 a ukončenie na október 2021.

Na projekt s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska boli z fondov Európskej únie vyčlenené prostriedky vo výške 15 195 431,14 EUR. Pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky je tento projekt dôležitý aj z toho dôvodu, že nemocnica zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre takmer 140 000 obyvateľov okresu, ale je taktiež svojimi oddeleniami významná pre spádovú oblasť Nitrianskeho a Trnavského kraja.

> Moderná Fakultná nemocnica pre moderný región juhozápadného Slovenska

Ohlasy v médiách

> TV JOJ: Rekonštrukcia nemocnice
> TV Markíza: Krajšia a modernejšia nemocnica
> TV Nové Zámky: Rekonštrukčné práce vo FNsP Nové Zámky (00:05:27)
> WebNoviny: EÚ prispela na rekonštrukciu nemocnice v Nových Zámkoch miliónmi eur
> MY Nové Zámky: Rekonštrukcia novozámockej nemocnice je v plnom prúde
> ujszo.com: Terepszemle az érsekújvári kórház már lezárt osztályain

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021