Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Uznanie a ocenenie

22 júna, 2021
1

Tím kolegov Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky získal zlaté ocenenie ESO ANGELS AWARDS 2020 od Európskej strokovej organizácie. Cieľom cien ESO ANGELS AWARDS je oceniť iktové tímy, ktoré sú odhodlané zvyšovať kvalitu diagnostických a liečebných postupov pri akútnej cievnej mozgovej príhode.

Na ocenenie sa kvalifikovali nemocnice, ktoré zaznamenávali údaje v medzinárodnom registri cievnych mozgových príhod. Na základe ich výkonu podľa rôznych meradiel boli nemocnice zaradené do troch kategórií. Hodnotiacimi parametrami boli – koľko pacientov liečime špecifickou liečbou, ako rýchlo liečbu podávame, akú príčinu CMP zistíme, akú nastavíme pacientovi preventívnu liečbu recidívy CMP a ďalšie.

Neurologická klinika FNsP Nové Zámky dostala od organizácie zlaté ocenenie. Znamená to, že klinika spĺňa najvyššie štandardy liečby pacientov s cievnou mozgovou príhodou. „Naša starostlivosť o cievne mozgové príhody, ako v akútnej fáze, tak v následnej diagnostickej fáze, teda komplexnej starostlivosti o cievne mozgové príhody spĺňa najvyššie štandardy aktuálnych odporúčaní. Na základe týchto výsledkov si vieme vyhodnotiť, v ktorých ukazovateľoch sme dobrí a v ktorých ukazovateľov ešte musíme zapracovať, aby sme sa posunuli ďalej. Získať toto ocenenie je povzbudzujúce a zároveň inšpirujúce v tom ako napredovať,“ uzavrela primárka MUDr. Daša Viszlayová, Ph.D.

 

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021