Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Biele Srdce 2021

24 septembra, 2021
biele-srdce-2021.jpg
Naša kolegyňa Mgr. Ľubica Juríková získala prestížne ocenenie Biele Srdce.

Mgr. Ľubica Juríková, pracuje vo FNsP Nové Zámky 29 rokov, z toho 27 rokov pracovala na chirurgickej klinike ako sestra pri lôžku a neskôr ako staničná sestra. Posledné dva roky pracuje na psychiatrickom oddelení, toho času ako vedúca sestra.

Je členkou Rady SK SaPA v Nových Zámkoch, kde v minulosti 4 roky vykonávala aj funkciu prezidentky regionálnej Komory.

Okrem toho robí aj mentorku na praxi a školiteľku prác študentov vysokej školy v odbore ošetrovateľstvo. V práci sa spolupodieľala i na príprave a organizovaní seminárov a celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou.

Počas prvej vlny Covid pandémie sa spolupodieľala na manažovaní Covid oddelenia novozámockej nemocnice a počas druhej vlny pandémie manažovala Covid psychiatrické oddelenie v Nových Zámkoch, ktoré bolo v nitrianskom kraji určené ako Covid psychiatria.

Má humánny a zodpovedný prístup k ľuďom a k práci, ktorú vykonáva stále veľmi rada.

 

Posted by Ľubica Juríková on Friday, September 24, 2021

> Psychiatrické oddelenie

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021