Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Skrášlenie areálu nemocnice

8 novembra, 2021
nadacia_kooperativa_header-1200x900.jpg

Nadácia Kooperativa pripravila dobrovoľnícku aktivitu pre svojich zamestnancov zameranú na ekológiu. Pracovníci poisťovne mohli venovať svoj voľný čas a finančnú podporu verejnoprospešným aktivitám a skrášleniu svojho okolia. Zamestnanci kancelárie v Nových Zámkov sa rozhodli pomôcť a stráviť svoj voľný čas v našej nemocnici.

Pobočka poisťovne Kooperatíva v Nových Zámkoch darovala Psychiatrickému oddeleniu dar v hodnote 500 €. Oddelenie prostriedky využilo na úpravy átria, inak povedané skrášlenie prostredia pre relaxáciu pacientov, ktorí zo zdravotných dôvodov neprichádzajú do kontaktu s ostatnými pacientami nemocnice. Átrium bolo bez väčších investícií upravované len svojpomocne zamestnancami oddelenia. Šesť kolegov kancelárie poisťovne navštívilo tento priestor a pomohli ho skrášliť. Spoločne vysádzali okrasné rastliny o ktoré sa následne budú starať pacienti v rámci psychohygieny.

Kolektív psychiatrickej kliniky bol veľmi vďačný za takúto spoluprácu, naši zamestnanci strávili veľmi príjemný deň a odchádzali s pocitom, že boli užitoční a prispeli svojou troškou ku skrášleniu areálu nemocnice,

dodala Ing. Klára Orémuszová, regionálna riaditeľka.

> Psychiatrické oddelenie
> Nádácia Kooperativa


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021