Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Život s baklofenovou pumpou

24 novembra, 2021
FNsPNZ_Pumpa_ilustracna-fotografia.jpg

Život s baklofenovou pumpou.

Spasticita je veľmi závažný prejav ochorení nervového systému, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen bežné fungovanie pacienta, ale aj život jeho príbuzných. Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy spasticity môže vyžadovať kombináciu prístupov. Cieľom efektívnej liečby je radikálna eliminácia prejavov spasticity s čo najmenšími nežiadúcimi účinkami.

Čo je to spasticita?

Je to stav zvýšeného svalového napätia. Príčiny sú rôzne, ale najčastejšie sú: poškodenie miechy po úraze, roztrúsená skleróza, cievna mozgová príhoda, poranenie mozgu a detská mozgová obrna.

Spasticita môže spôsobovať veľké bolesti, ktoré negatívne ovplyvňujú každodenné aktivity – spánok, osobná hygiena, obliekanie. Následky pociťuje nielen pacient, ale aj jeho blízki.

  1. Možnosti liečby.

Farmakologická terapia – využívajú sa lieky, ktoré pôsobia v mozgu a spôsobujú uvoľňovanie svalov

  • Centrálne myorelaxanciá (baklofen, tizanidin, tolperizon)
  • Benzodiazepínové prípravky
  • Botulotoxín A

Nefarmakologická terapia – rehabilitácie, fyzioterapia, chirurgická liečba.

V posledných rokoch sa veľmi úspešne rozvinula neuromodulačná liečba, ktorá využíva stimuláciu miechy a jej štruktúr a aplikácii liečiv intratekálne (do mozgovomiešneho moku). Ako jediné pracovisko v SR sa venujeme problematike neuromodulačnej liečby u pacientov s ťažkou spasticistou.

  1. Baklofen.

Baklofen je liek, ktorý zmierňuje spasticitu. V prvom rade sa spasticita lieči podávaním lieku perorálne (v tabletkovej forme). V tejto forme sa metabolizuje v pečeni a z väčšej časti je baklofen v nezmenenej podobe vylučovaný obličkami. U niektorých pacientov je potrebné zvyšovať dávky, ktoré ale môžu vyvolať nežiaduce účinky (nevoľnosť, zvracanie, zmätenosť, poruchy pamäte a sústredenia). Presne v takomto prípade možno podať baklofen priamo do mozgovomiešneho moku pomocou programovateľnej baklofenovej pumpy. Baklofen tu vo forme roztoku účinkuje už vo veľmi nízkych dávkach a s minimom nežiaducich účinkov. Celkovú dennú dávku možno tak znížiť až 100-násobne.

  1. Implantácia pumpy.

Implantácia sa realizuje v celkovej anestézii, kedy sa do dolnej časti brucha, do podkožia, zavedie pumpa oválneho tvaru. Následne, pomocou katétra,  sa prepojí s intratekálnym priestorom v chrbtici,  kde dávkuje  požadované množstvo baklofenu priamo do mozgovomiešneho moku, do okolia miechy.

  1. Sledovanie pacienta.

Po implantácii sa baklofen pravidelne dopĺňa do rezervoáru pumpy. Pravidelnosť závisí od koncentrácie a množstva lieku, ktorý musí pacient dostávať. Rezervoár sa dopĺňa vpichom cez kožu priamo injekčnou striekačkou. Celý zákrok sa realizuje ambulantne a programovanie pumpy sa realizuje pomocou programátora. Súčasťou pumpy je aj alarm, ktorý v prípade poruchy alebo predčasného vyprázdnenia pumpy podá pacientovi varovanie včas.

Našim cieľom je zásadné ovplyvnenie spasticity intratekálnym podávaním baclofenu, ktorá súvisí s rôznymi neurologickými poruchami, napr. roztrúsená skleróza, poranenia miechy, detská mozgová obrna a i. Ako jediné pracovisko v SR máme možnosť takýmto pacientom pomôcť. Títo  často ani nevedia, že daná liečba existuje a že by bola pre nich vhodná, preto je veľmi želaná konzultácia u odborníkov venujúcich sa danému typu zákrokov.

Autori:

MUDr. Martin Melišek, primár Neurochirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky
MUDr. Barbora Slobodníková, sekundárny lekár Neurochirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky.

> zdravoteka.sk (Život s baklofenovou pumpou)
> Neurochirurgická klinika

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021