Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Krásny sviatočný deň

12 mája, 2022
h-1.jpg

Milé naše sestry,

dnes 12. mája po celom svete slávime Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day). Tento deň nie je len pripomienkou výročia narodenia Florence Nightingale, priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva.

Preto nám dovoľte vyzdvihnúť prácu sestier a pôrodných asistentiek, ako i všetkých zdravotníckych pracovníkov na úseku ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky sú v prvom kontakte s novým životom novorodenca a zároveň sestry sú prítomné aj pri poslednom dychu zomierajúceho.

V dennej práci vidíte nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť pacientov. Za toto všetko prijmite, úprimné poďakovanie za Vašu prácu. Prajeme veľa odvahy, sily, vytrvalosti a hlavne uspokojenie z Vašej práci,

dodala Mgr. Martina Dragúňová, vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Nové Zámky.

Ďakujeme.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021