Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Medzinárodný deň sestier 2022 a ocenenie Biele srdce

31 mája, 2022
H2-1200x900.jpg

Pred pár dňami sme si pripomenuli medzinárodný deň opory celého zdravotníctva, deň mimoriadne pracovitých, verných, svojmu namáhavému povolaniu oddaných zdravotných sestier. Za našu nemocnicu bolo za obetavú a vzornú prácu ocenených 55 zamestnancov a to sestier, pôrodná asistentka, laborantov a fyzioterapeuta.

Ocenenie si prevzali z rúk riaditeľa nemocnice MUDr. Karola HajnovičaMgr. Martiny Dragúňovej vedúcej ošetrovateľskej starostlivosti. Poďakovali všetkým zamestnancom za ich obetavú a náročnú prácu, ktorú vykonávajú.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek udelila „Biele srdce“ na regionálne úrovni v kategórii sestier – manažér, 9 vedúcim sestrám.

Prestížne ocenenie Biele srdce je ocenením ľudských i odborných kvalít našich zamestnankýň.

Tvar biele srdce je prejavom humánnej komunikácie, pomoci odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. A biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, a tak sestra prijíma bez rozdielu všetkých ľudí sveta.

Súčasťou ocenenia bol aj odborný seminár KVL II.foto: Stanislav Szenczi

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Vážení pacienti, z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie v nemocnici bude pracovisko magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky zatvorené v období od 16.6.2022 do 30.6.2022.