Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Novinka ezdravia pri narodení dieťaťa

10 novembra, 2022
h-2.jpg
Elektronizácia hlásenia o narodení, zápis potvrdenia pre príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom ezdravia a nahlásenie dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencom.

Hlásenie o narodení dieťaťa

Najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa je nemocnica (pôrodnica) povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS). > Viac

Príspevok pri narodení

Ošetrujúci lekár v pôrodnici zapíše pri prepustení matky po pôrode do ezdravia lekársku prepúšťaciu správu, v ktorej uvedie aj údaje potrebné pre schválenie príspevku pri narodení dieťaťa. Tieto údaje môže zapísať do ezdravia aj gynekológ v rámci záznamu z odborného vyšetrenia. > Viac

Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom

Lekár pediater oznamuje NCZI uzatvorené dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi jednoducho prostredníctvom stručného webového formuláru. > Viac

O hlásenia v elektronickej forme sa postarajú naši pôrodníci, táto zmena prináša zjednodušenie pre rodičov dieťaťa.

Viac sa dočítate na tomto odkaze:

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021