Zrekonštruované priestory Neurochirurgickej kliniky

8 novembra, 2022
h-1.jpg
Vážené vedenie FNsP Nové Zámky, milí naši pacienti, priatelia a podporovatelia,

v ostatných rokoch prebieha vo Fakultnej nemocnici Nové Zámky rozsiahla rekonštrukcia, zameraná na zmodernizovanie technického, prístrojového vybavenia ako aj interiéru oddelení v snahe čo najviac spríjemniť pobyt pacientov v nemocnici ako aj  umožniť realizáciu špičkovej zdravotnej starostlivosti.

Občianske združenie Neurochirurgia NZ, ktoré vzniklo pri Neurochirurgickej klinike FNsP Nové Zámky a ktorého poslaním, okrem iného je aj pomoc pri materiálno-technickom rozvoji kliniky prispelo nemalou čiastkou, aby rekonštrukcia na našom oddelení dosiahla ešte vyšší level oproti plánovanému projektu.

Vďaka podpore vedenia FNsP Nové Zámky, finančným prostriedkom od sponzorov, ktorí prispeli na združenie Neurochirurgia NZ, boli zrealizované viaceré úpravy a doplnenia plánovanej rekonštrukcie.

Prebehla inštalácia klimatizačných jednotiek na každej pacientskej izbe rovnako aj v sesterských priestoroch, realizovala sa montáž interiérových žalúzií na celom oddelení, kompletne sa vymenil nábytok vo vyšetrovni, v nadštandardnej izbe, ako aj v jedálni (stoly stoličky, skrine, jedálenské pulty), prebehla výmena podláh stropu a nábytku v ambulancii,  realizovala sa výmena  obkladov a sanity v kúpeľni na nadštandardnej izbe, pacientskej izbe ako aj v lekárskych toaletách. Nemalým prvkom je skrášlenie prostredia modernými obrazmi, ktoré zdobia celé oddelenie.

V budúcnosti máme v pláne revitalizáciu izieb pre lekárov, ako aj ďalšie prístrojové napredovanie.

Na záver chcem ešte raz poďakovať vedeniu FNsP Nové Zámky a všetkým sponzorom, ktorých uvádzam nižšie a bez ktorých by projekt skrášlenia našej kliniky nebol možný. Verím, že aj kvôli týmto zmenám, bude pobyt našich pacientov, pri ich ťažkých chvíľach aspoň trošku príjemnejší a komfortnejší.

ĎAKUJEME :

   • Poľnohospodár a.s.
   • Ing. Jana Šimuneková, PhD.
   • Agro Gombár
   • Ján Búcsúházy s rodinou
   • Coopservis
   • BBraun Slovensko
   • Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o.
   • Pekáreň Jozef Oremus
   • Branislav  Oremus s rodinou
   • DDD Star s.r.o.
   • Z RENT, s.r.o.
   • K-system
   • Martus, s.r.o
   • UMYAUTO s.r.o.
   • COOP Jednota Nové Zámky
   • Globalmed
   • Oresi Kuchyne Slovensko
   • Decodom
   • Fressenius KABI s.r.o.
   • ARDEZ Pharma, s.r.o.
   • Böjtös Zsolt
   • Mgr. Branislav Bízik

ZREKONŠTRUOVANÉ PRIESTORY

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021