Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Rozdali sme balíčky pomoci pre seniorov

20 januára, 2023
Rozdali-sme-balicky-pomoci-pre-seniorov-14-1200x900.jpg

Ani v týchto časoch nezabúdame na tých najviac ohrozených a zraniteľných – dlhodobo chorých alebo bezvládnych seniorov. Ministerstvo zdravotníctva SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa a ďalší partneri sa opäť stali súčasťou projektu Senior boxy, ktorý organizuje Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom v Humennom. Senior boxy obsahujú komplexný edukačný balíček, ktorý pomáha zvyšovať pripravenosť blízkych na starostlivosť o vážne a dlhodobo chorých a poskytne im oporu i dôležité informácie.

Projekt SENIOR BOXY odštartoval svoju misiu už po ôsmykrát. Cieľom projektu je redukovať riziká očakávaných komplikácií v bezvládnej starobe a chorobe, spoločne dosiahnuť lepšie výsledky starostlivosti, úspech pri zvládnutí oddialiteľného úmrtia v starobe a chorobe, zmierniť pocity bezmocnosti, strachu a beznádeje pacientov a ich blízkych.

Senior boxy sú určené predovšetkým na miesta a čas, keď dochádza k prepúšťaniu bezvládneho pacienta z ústavnej starostlivosti s pokračujúcou potrebou starostlivosti a pomoci. 50 kusov boxov sme rozdelili medzi pacientov na klinikách a oddeleniach hospitalizovaných v našej nemocnici.

Každý z boxov obsahuje:

  • formulár pre laikov pre orientačné posúdenie kvality starostlivosti o blízkeho
  • publikáciu „Ako sa postarať o blízkeho“, obsahujúcu cenné informácie od odborníkov priamo z praxe
  • podporu a povzbudenie pacientom a zainteresovaným osobám
  • mnoho praktických  drobností  na priame použitie

https://www.vszp.sk/o-nas/informacie-media/tlacove-spravy/vszp-pred-vianocami-nezabuda-ani-tych-najzranitelnejsich.html


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.