Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

„Dobehni svoj mozog“ Týždeň mozgu

21 marca, 2023
Clanok-FNsP-NZ-Tyzden-mozgu-vo-Veku-nadeje-5.jpg

V dňoch od 13.-19.marca 2023 sa uskutočnila celosvetová kampaň s názvom „Týždeň mozgu“, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť ľudí na fungovanie mozgu, jeho ochorenia, ako aj na pozitívne a negatívne faktory ovplyvňujúce činnosť jednotlivých funkcií mozgu.

Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Vek nádeje dňa 15.03.2023 uskutočnilo pre klientov zariadenia prednášku spojenú s kognitívnym tréningom s názvom „Dobehni svoj mozog“, pod vedením klinickej psychologičky PhDr.Lindy Katona, PhD.

Prítomní účastníci mali možnosť diskutovať so psychologičkou o faktoroch a možnostiach, ktoré prispievajú k zlepšeniu, resp. udržiavaniu kognitívnych funkcií, zároveň si vyskúšali rôzne úlohy zmerané na krátkodobú, dlhodobú pamäť, pozornosť a myslenie. V závere prednášky sa niektorí obyvatelia ZSS zapojili do psychogymnastických aktivít a následne za svoju účasť a aktívny prístup všetci prítomní obdržali osvedčenie o účasti na danom podujatí.

V mene celého kolektívu Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky ďakujeme za možnosť zapojiť sa do akcie „Týždeň mozgu“ a veríme, že sa o rok opätovne stretneme.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.