Kvetnonedeľný benefičný koncert

20 marca, 2023
KVETNONEDELNY-BENEFICNY-KONCERT-1.jpg

Mesto Nové Zámky organizuje Kvetnonedeľný benefičný koncert, ktorý sa koná dňa 2. apríla 2023 o 16:00 hod. vo Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža. Podujatie je spojené s dobrovoľnou zbierkou, ktorej výťažok bude venovaný našej Pediatrickej klinike.

 

Dobrovoľná zbierka sa uskutoční 2 spôsobmi:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet mesta Nové Zámky

v dňoch 06. 03. 2023 – 31. 03. 2023: SK23 0900 0000 0051 3375 4562

 

  1. V hotovosti do prenosnej  pokladnice mesta  s označením „Dobrovoľná zbierka“, umiestnenej vo vstupných priestoroch Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža, Hlavné námestie, Nové Zámky počas konania Kvetnonedeľného benefičného koncertu dňa 02. 04. 2023 od 16:00 h  do ukončenia podujatia.

 

Tešíme sa na stretnutie!

 

 

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021