Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Medzinárodný deň sestier

12 mája, 2023
clanok-fnspnz-Den-sestier-1200x1006.jpg

Dnes 12. mája oslavujeme Medzinárodný deň sestier. Dovoľte nám touto cestou poďakovať všetkým sestrám, pôrodným asistentkám a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa starajú o naše zdravie. Vaša práca je zázrakom, každý deň prinášate nádej, odvahu a útechu pacientom a ich rodinám.

V tento deň si pripomíname výročie narodenia Florence Nightingale, ktorá položila základy moderného ošetrovateľstva a stala sa vzorom pre všetky sestry. Dnes sú sestry a pôrodné asistentky prvými, ktoré sa starajú o nový život a poslednými, ktoré sú pri zomierajúcich. Vaša práca je neoceniteľná a my sme vám za ňu veľmi vďační.

Mgr. Martina Dragúňová, vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Nové Zámky, vám posiela svoje úprimné poďakovanie a praje vám veľa sily, vytrvalosti a uspokojenia z vašej práce. Prajeme vám tiež krásny sviatočný deň plný lásky a pochopenia. Ďakujeme, že ste tu pre nás vždy, keď to potrebujeme.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.