Vyjadrenie pani riaditeľky k súčasnej situácii

17 augusta, 2023
oznam-1200x900.jpg

Vážené dámy, vážení páni,

v súvislosti s nástupom mojej osoby do funkcie riaditeľky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky si  Vás týmto dovoľujem informovať o podstatných skutočnostiach súvisiacich so zmenami, ktoré nastali v nemocnici v tieto dni a o myšlienkach, ktoré považujem za dôležité a ktoré súvisia s našou nemocnicou.

Na úvod by som rada na pravú mieru uviedla informácie o odchode niektorých našich kolegov po mojom nástupe do funkcie. Jedná sa o zástupkyňu riaditeľa pre medicínsky úsek, zástupkyňu riaditeľa pre ekonomický úsek ako i zástupcu riaditeľa pre vnútornú správu. S veľkým rešpektom k mojim kolegom musím zdôrazniť, že ich rozhodnutie odísť z pozícií bolo úplne dobrovoľné a ich subjektívne. Uviedli mi svoje okolnosti, ktoré ich priviedli k tomuto rozhodnutiu, a ja som v plnej miere akceptovala ich slobodu a právo na osobné rozhodnutie.

Považujem za dôležité, aby sme si uvedomili, že všetci sme súčasťou komplexného a dynamického zdravotníckeho kolektívu a systému. Viem, že každý z nás má svoje ciele, ambície a nádeje. Je však na nás, aby sme sa podporovali a rešpektovali vzájomne. Nesmieme zabúdať na cieľ a účel, pre ktorý sme súčasťou tohto kolektívu a tohto systému.

Mojou víziou je vytvoriť v prvom rade prostredie, v ktorom sa každý cíti slobodný, plnohodnotný a potrebný.

Mojim cieľom je zastabilizovať nemocnicu z ekonomického ako i personálneho hľadiska a zároveň vytvoriť pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov, aby boli vybudované pozitívne interpersonálne vzťahy, ktoré budú mať následne pozitívny vplyv na pacientov.

Cítim hlbokú zodpovednosť za to, aby sme našu nemocnicu posunuli vpred a aby sme zabezpečili profesionálnu, kvalitnú a ľudskú starostlivosť pre všetkých, ktorí sa na nás obrátia. Chcem vytvoriť atmosféru, kde sa cítime podporovaní a povzbudzovaní, atmosféru, pri ktorej sa bude otvorene diskutovať a bude sa rešpektovať rôznorodosť názorov.

Som si vedomá, že to nebude jednoduchá cesta, ale som presvedčená, že spolu dokážeme dosiahnuť veľké veci. Mám rešpekt k práci, ktorú tu vykonávate, ctím si a oceňujem profesionalitu a čestnosť.

Som vďačná za príležitosť byť súčasťou tohto tímu.

Dovoľte mi na záver bývalým členom vedenia úprimne poďakovať za ich odvedenú prácu počas výkonu vo funkciách, ktoré zastávali.

S úctou

Zuzana Lukáčová

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021