Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Gremiálna porada

21 augusta, 2023
Gremialka-21.08.2023-fnspnz-1.jpg

Gremiálna porada – 21.08.2023

Nové vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch prináša dôležité zmeny a nový impulz. Na prvej gremiálnej porade riaditeľka JUDr. Ing. Zuzana Lukáčová MPH, predstavila vízie a stratégie, ktoré majú priviesť nemocnicu k efektívnejšiemu a stabilnejšiemu fungovaniu.

Úsek vnútornej správy chystá začleniť medzi úsek riaditeľa, úsek medicínsky a úsek ekonomický z dôvodu maximálneho zefektívnenia riadenia celej nemocnice na všetkých stupňoch.

Mieni stabilizovať nemocnicu v personálnom a ekonomickom ohľade. Poukázala na potrebu zvládnuť súčasné ekonomické výzvy a optimalizovať náklady, čo je nevyhnutné pre udržanie finančnej rovnováhy. Informovala zamestnancov o hospodárskom výsledky nemocnice. K 30.6.2023 je vykázaná strata 6 403 295 €, čo predstavuje priemerne mesačne vykázanú stratu vyše 1 milióna €. Tento problém sa stáva prioritou nového vedenia, ktoré plánuje hľadať trvalé riešenia na dosiahnutie finančnej stability.

Riaditeľka zdôraznila, že jej poznanie zo skúseností z pôsobenia na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou jej umožňuje poznať štruktúru nemocnice a jej výzvy. Jej cieľom je vytvoriť dobrý  tím, ktorý bude šíriť dobré meno nemocnice.

Riaditeľka predstavila nového zástupcu pre medicínsky úsek, ktorým je MUDr. Peter Kišška, PhD. MPH, ktorý plánuje pravidelné pracovné stretnutia s vedúcimi zamestnancami na jednotlivých medicínskych oddeleniach, kde sa budú riešiť aktuálne problémy a plánovať budúce kroky. Prioritou zástupcu riaditeľky pre medicínsky úsek je efektivita  a lojalita k nemocnici.

Medzi novými stratégiami je aj projekt s cieľom zastaviť straty nemocnice vykázané za prvý polrok. Tento cieľ podčiarkuje význam plánovania, prispôsobovania a inovácie, ktoré sú kľúčovými faktormi pre dlhodobú prosperitu nemocnice.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.