O psychickej pohode a nepohode s mládežou

13 októbra, 2023
clanok-Sv.den-dusevneho-zdravia-h-1200x900.jpg

Dňa 12.10.2023 sa v rámci Svetového dňa za duševné zdravie v priestoroch kinosály FNsP v Nových Zámkoch zorganizovala preventívna prednáška pre študentov gymnázia s názvom „Hovor o tom…alebo ako byť psychicky v pohode“. Tému duševného zdravia sa naši kolegovia snažia mladým ľuďom priblížiť pravidelne už od roku 2016, kedy s menšími prestávkami organizujú podujatie s cieľom edukovať mladých ľudí o duševnom zdraví.

Psychiatrička MUDr. Anastasiia Habovda spolu s klinickou psychologičkou PhDr. Lindou Katona, PhD. zo Psychiatrického oddelenia so svojou prednáškou oboznámili študentov o odborníkoch zaoberajúcich sa s pacientmi so psychickými ťažkosťami. Poukázali na základné psychické ochorenia, ako aj faktory, ktoré prispievajú k ich vzniku a rozvoju. Samostatná časť bola venovaná oblasti psychohygieny, kde boli zdôraznené rôzne aspekty prispievajúce k duševnej pohode človeka.

Je dôležité, aby sme s mládežou hovorili o skutočnosti, že naše celkové zdravie nie je limitované len na telesnú schránku a naša duša, psychika, si zaslúži tiež rovnakú mieru pozornosti a starostlivosti. Nakoľko počet psychicky chorých detí a dospievajúcich každoročne pribúda, považujeme sa potrebné zbúrať a eliminovať predsudky, ktoré  vedú aj v súčasnej dobe k stigmatizácii osôb, ktorých sa psychické ochorenie týka. Apelovali sme na potrebu zostať ľudským, priateľským a empatickým aj v kontakte s človekom so psychiatrickou diagnózou.

Nebojme sa hovoriť o našich pocitoch a trápeniach. Nebojme sa priznať si, že s našou psychikou sa niečo deje. Nebojme sa vyhľadať pomoc, ak to na ceste životom sami prestávame zvládať. Požiadať o odbornú pomoc psychológa, či psychiatra nie je hanbou a nie je to ani zlyhaním.

Nemali by sme zabúdať na to, že naša psychika je zraniteľná a nikdy nevieme, kedy práve my budeme potrebovať pomoc spomínaných odborníkov.

PhDr.Linda Katona, PhD.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021