Veľké ďakujem

3 októbra, 2023
dakujem-web-1200x900.png

Od prvého dňa mojej výzvy na post riaditeľky nemocnice boli naše priority jasné. Spustenie Geriatrického oddelenia a rozšírenie ambulantnej časti Oddelenia klinickej onkológie boli našimi prvými veľkými úlohami. S radosťou oznamujem, že vďaka neúnavnej práci a oddanosti našich skvelých kolegov z týchto oddelení, ako aj ďalších pracovníkov, sa nám podarilo dosiahnuť tieto ciele. Bez ich bezvýhradnej pomoci by sme to v tak krátkom čase nedokázali. 🙏

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Vaša oddanosť a obetavosť sú neporovnateľné a sme vám vďační za vašu neustálu podporu a snahu. Spolu sme ukázali, že s tímom, ktorý drží spolu a pracuje s odhodlaním, nič nie je nemožné.

Nedá mi nespomenúť veľkú pomoc aj od našich sponzorov McDonald׳s Nové Zámky a Novozámocké bytové družstvo vďaka ktorým naši pacienti nebudú pozerať do prázdnej steny, ale priamo z lôžka budú môcť sledovať televíziu.

Nech je toto len začiatok našej úspešnej cesty, a teším sa na budúcnosť, ktorú budeme spoločne tvarovať. Ešte raz veľké ĎAKUJEM vám všetkým za vašu neoceniteľnú prácu a oddanosť. Spolu sme silnejší! 💪

Zuzana Lukáčová – riaditeľka FNsP Nové Zámky

Peter Kišška – zástupca riaditeľky pre medicínsky úsek FNsP Nové Zámky

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021