Dar pre pacientov

12 januára, 2024
1703828948550-1200x900.jpg

Coop jednota nám poskytla kancelárske pomôcky, farebné papiere, ceruzky, voskovky, zošity, spoločenské hry a sladkosti ako sponzorské pre psychiatrických pacientov. Veľmi pekne ďakujeme, že sú také organizácie, ktoré myslia na nás a nielen v covidovom období, kedy to bolo viac citeľné, ale že nezabudli ani teraz. O to viac si to ceníme, že to išlo pacientom, kde je pre nich najcennejšie – obnova duševného zdravia.

Pacienti na oddelení pri prinesení hier, ich hneď rozbalili, začali skladať, čítať návod na hry, začali lepiť do zošitov nálepky. Vyšli z izieb do jedálne a spoločne sa pri tých hrách realizovali. Prišli aj takí pacienti, ktorí dovtedy nejavili veľký záujem o spoločné hry. O to väčšiu radosť ten dar spôsobil. Veľmi pekne ďakujeme a prajeme darcovi pevné zdravie. 

Vedúca sestra 


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021