Nadčasový prístup k starostlivosti o pacienta

10 januára, 2024
header_nemocnica_03_leak-1200x675.jpg
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Nadčasový prístup k starostlivosti o pacienta

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch otvorila na konci septembra minulého roka zmodernizované geriatrické oddelenie a odovzdala do užívania rozšírené pracovisko klinickej onkológie. Vďaka nim poskytne pacientom kvalitnejšiu a komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Geriatrické oddelenie má kapacitu 15 lôžok. Okrem samotnej diagnostiky a liečby sa zaoberá aj hodnotením funkčnej kapacity pacienta, jeho kognitívnych funkcií a potrieb v jeho životnom prostredí. Nemocnica je tak pripravená poskytnúť starostlivý a individualizovaný prístup každému pacientovi, aby mu pomohla nájsť najlepšiu cestu k zdraviu.

Dôležitou novinkou novozámockej nemocnice je aj rozšírenie časti onkologického oddelenia. To pôvodne chýbalo, až neskôr sa vytvorili jeho ambulantné a lôžkové časti. V súčasnosti však už kapacitne nepostačovalo na riešenie problémov pacientov, preto sa podarilo rozšíriť jeho veľkosť aj úroveň pracoviska. Onkologické pracovisko od jesene funguje v upravených priestoroch. Ambulantná chemoterapia je umiestnená na štvrtom a lôžkové oddelenie na ôsmom poschodí Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Nemocnica pristúpila kvôli vysokej incidencii onkologických ochorení v spádovej oblasti aj k rozšíreniu ambulantnej chemoterapie a ambulancie chronickej bolesti a paliatívnej medicíny.

 

Gastroenterologické a hepatologické centrum

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch pokračuje takisto v budovaní nového ambulantného centra so zameraním na starostlivosť o gastroenterologických a hepatologických pacientov. Za posledné obdobie totiž zaznamenal odbor gastroenterológie výrazný rozvoj v diagnostickej aj terapeutickej oblasti. Požiadavku na rozšírenie a skvalitnenie služieb pre pacientov podporila nemocnica vytvorením samostatnej ambulantnej časti na 4. poschodí. Centrum poskytuje starostlivosť najmä nemocničným pacientom. Zároveň je zamerané na pacientov s nešpecifickými ochoreniami tráviaceho traktu ako sú ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, ktorí vyžadujú podávanie tzv. biologickej liečby. Ďalším prínosom pre región Nové Zámky sú invazívne vyšetrenia, odstraňovanie prekanceróznych lézií z tráviaceho traktu cestou jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

 

Eurofondy pomáhajú zachraňovať životy

Neonatologická klinika FNsP v Nových Zámkoch poskytuje zdravotnú starostlivosť novorodencom na všetkých úrovniach, od úseku starostlivosti pre zdravých novorodencov – rooming-in až po jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov. Sem sú presunutí novorodenci s hmotnosťou pod 1250 gramov alebo so závažnými ochoreniami, ktorí potrebujú špeciálne liečebné postupy. Patria sem aj novorodenci liečení riadenou hypotermiou pri závažnom nedostatku kyslíka. A práve na jednotkách vysokošpecializovanej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov získala klinika vďaka eurofondom najväčšiu podporu.

 

Doplnenie najmodernejšej prístrojovej techniky znamená možnosť využívať všetky intenzívne lôžka, na ktoré zvážajú novorodencov zo spádového územia 10 nemocníc vrátane tej novozámockej. Príkladom doplnenia prístrojového vybavenia sú nové stropné statívy, ktoré zabezpečia dostatočný počet pripojení pre medicinálne plyny a zdroje elektrickej energie pre každé intenzívne lôžko. Na Neonatologickej klinike komplexne monitorujú všetky deti na týchto úsekoch, poskytujú im kvalitnú a pre drobného novorodenca citlivú umelú pľúcnu ventiláciu, zabezpečujú dýchanie pri závažných respiračných poruchách a mnohé ďalšie. Vďaka prepojenému centrálnemu monitorovaciemu systému majú lekári aj sestry neustály prehľad o kriticky chorých deťoch.

 

#KávičkaNaMalíčka

Práve na predčasne narodené deti smerovala kampaň #KávičkaNaMalíčka, ktorú podporila aj novozámocká fakultná nemocnica prostredníctvom miestnej kaviarne. Kúpou šálky kávy vo vybraných kaviarňach, pražiarňach či iných podnikoch mohol každý venovať príspevok na pomoc predčasne narodeným deťom. Výťažok bol súčasťou verejnej zbierky na nákup dýchacích prístrojov pre tieto bábätká do zapojených nemocníc. A prečo práve káva? Nie všetci vedia, že najväčšími „fanúšikmi“ kofeínu sú predčasne narodené deti, ktoré po narodení dostanú dávku kofeínu predstavujúcu pre dospelého človeka vypitie 25 káv.

Kofeín u predčasne narodených detí podporuje srdcovú činnosť, pomáha zvyšovať krvný tlak, zlepšuje okysličovanie organizmu, urýchľuje odpájanie od dýchacích prístrojov a pôsobí protizápalovo. Navyše zlepšuje ich dlhodobú prognózu, podporuje priaznivý neurologický vývoj a vďaka svojim účinkom je jedným z najčastejšie používaných liekov na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov na celom svete. Akciu pripravilo Občianske združenie Malíček, ktoré už 13. rok poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku a, okrem iného, svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí.

 

Monika Majerová

 

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021