Napísali nám…

30 januára, 2024
Napisali-nam-04-1200x900.png

Dovoľte nám z úprimného srdca poďakovať sa lekárom a sestričkám za starostlivosť a liečbu nášho otecka a manžela – pacienta Ondreja M. (hospitalizácia 2.12.-9.12.2023),  ktorá bola od príchodu do nemocnice až po prevoz do NÚSCH v Bratislave vrátane, absolútne profesionálna a úžasná.

S hlbokou úctou, rešpektom a obdivom chceme poďakovať: pani riaditeľke JUDr. Ing. Zuzane Lukáčovej, MPH,  MUDr. Karolovi Hajnovičovi – lekárovi oddelenia KAIM, kolektívu oddelenia KAIM a následne celému kolektívu koronárnej jednotky na klinike vnútorného lekárstva pod vedením prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD., MBA.

Keďže sama som zdravotník, tak s hlbokým presvedčením pozitívne a vysoko profesionálne hodnotím a chválim prácu všetkých pracovníkov koronárnej jednotky na klinike vnútorného lekárstva – či už sú to lekári, zdravotné sestry, ale aj ostatný personál. Kedykoľvek sme sa informovali ohľadom oteckovho zdravotného stavu – či už osobne alebo telefonicky – službukonajúci lekári nám vždy ochotne poskytli informácie, ktoré sme potrebovali. Každý z pracovníkov, ktorého sme stretli na oddelení, príp. s ním niečo riešili – bol milý, ochotný. Vysoko si vážime všetkých pracovníkov spomínaných oddelení, ktorí nechodia iba „do práce“, ale ich povolanie je pre nich poslaním…sú tu pre ľudí, ktorí sú žiaľ na ich pomoc odkázaní.

Zo srdca želáme veľa zdravia a síl pri Vašej náročnej práci. Všetkým Vám patrí naša hlboká úcta a vďaka. Dcéry Michaela, Martina a manželka Veronika.


Dobrý deň.

Bol som u vás „ubytovany“ na neurologickom oddelení a chcel by som sa pekne poďakovať celému personálu za príjemnú starostlivost, ste skvelý tím.
Prajem vám veľa trpezlivosti s ďalšími pacientmi.

S pozdravom Karol


Dobrý deň,

Bola som hospitalizovaná od 8.1.2024 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Veľké ďakujem vyjadrujem za poskytnutú profesionálnu zdravotnú starostlivosť. Moje poďakovanie patrí celému personálu oddelenia, lekárom i sestričkám,sanitárkam. Toto oddelenie patrí k tým najlepším v súčasnom, celkovo nie dobrom, stave zdravotníckych zariadení.Stretla som sa s maximálne ústretovým, ľudským a profesionálnym prístupom zamestnancov tohto oddelenia. Zvlášť oceňujem náročnú a obetavú prácu Mudr. GRYGORYKA za jeho ľudskosť a trpezlivosť. Vždy ma svojim milým a ľudským prístupom dokázal upokojiť pred náročnou operáciou,ďakujem i MUDr.Dikáczovej, MUDr.Mlinkovičovej, ktorí boli súčasní pri mojom operačnom zákroku. Poďakovanie patrí i anesteziologickému tímu menovite MUDr. Soničke Medekovej je mojim anjelom strážnym pri všetkých doterajších operáciách. Posilnili ste moju dôveru. Želám Vám veľa tvorivých síl vo vašej náročnej a zodpovednej práci. Ešte raz ďakujem, že ste vo mne nezanechali traumatickú skúsenosť v mojich 74 rokoch.

S úctou Anna Nové Zámky


Dobrý deň prajem,

veľmi pekne ďakujem lekárskemu teamu, sestričkám a pomocné mu personálu na internom oddelení východ za starostlivosť a profesionálny prístup počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení. Ďakujem pekne Róbert


Naše poďakovanie patrí neurologickej klinike pod vedením MUDr. Poláka a vedúcej sestry Mgr. Heleny Bartovej za výbornú lekársku starostlivosť ale i ľudský pristúp k hospitalizovanej pacientke Jarmile M, ktorá bola hospitalizovaná 28.12.2023. Vďaka taktiež patrí všetkým zdravotným sestrám, sanitárom aj zdravotníckym asistentom.

Veronika


Touto cestou ďakujem celému personálu FBLR-6poschodie pod odborným vedením pána primára Mudr.Slavomíra Tótha PhD.Počas mojej hospitalizácie som sa stretla vďaka nim s vysokou prfesionalitou a ľudským prístupom.

Ďakuje pacientka Helena z Komárna.


Dobrý deň.

Od 9.1. do 24.1. som bol hospitalizovaný z dôvodu výmeny bedrového kĺbu, týždeň na oddeleni ortopedie a tyzden na oddeleni rehabilitácie. Tymto sa chcem velmi pekne poďakovať celému personálu ortopedie pod vedenim primara Mudr. Mareka Ozoráka,za všetky poskytnuté služby a starostlivosť. Zároveň sa chcem taktiež poďakovať celemu oddeleniu rehabilitácie pod vedenim primara Mudr Slavomíra Tótha,za príkladnú rehabilitačnú starostlivosť. Obzvlášť by som sa chcel poďakovať mojej osetrujucej lekárke Mudr Ulrike Simonicsovej, ktorá si každý deň vykonávala náplň práce na viac ako 100%.

Takže po prepustení do domacej liečby mám veľmi dobré pocity,budem s úctou spomínať a samozrejme budem odporúčať. Ešte raz veľké…. ĎAKUJEM. MH

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021