Poďakovanie zamestnancom

30 januára, 2024
Zuzana-Lukacova.jpg

Vážení kolegovia,

 

dnes stojím pred vami so zmiešanými pocitmi, plnými vďaky a úcty, keď sa lúčim s vami ako riaditeľka tejto našej skvelej nemocnice. Bolo to obdobie plné výziev, úspechov a tvrdej práce, no najmä plné neskutočnej sily a oddanosti, ktorú som videla v každom z vás.

Chcem sa Vám všetkým úprimne poďakovať za vašu neoceniteľnú prácu a oddanosť, ktorú ste prejavovali každý deň. Ste neuveriteľný tím, ktorý svoju prácu nepovažuje len za povinnosť, ale za skutočné poslanie. Vaša profesionalita, odbornosť a ochota sú výnimočné a vždy ste prinášali svoj úsmev na tvári, bez ohľadu na okolnosti.

Každý z vás si zaslúži obdiv, vďaku a empatiu za to, že ste vždy išli nad rámec toho, čo bolo od vás očakávané. Vaša oddanosť k pacientom a kvalita starostlivosti, ktorú poskytujete, robia z nášho zdravotníckeho zariadenia miesto, na ktoré môžeme byť hrdí.

Novému vedeniu, ktoré preberá pomyselné žezlo po mojom odchode, želám veľa pracovných úspechov. Verím, že budete pokračovať v budovaní tejto nemocnice ako miesta, kde sa spája vysoká odbornosť s ľudskosťou a kde pacienti sú vždy na prvom mieste.

Ešte raz ďakujem za všetko, čo ste pre túto nemocnicu urobili. Som hrdá, že som mohla byť súčasťou tohto tímu, ďakujem vám všetkým.

 

S úctou,

JUDr. Ing. Zuzana Lukáčová, MPH, odstupujúca riaditeľka FNsP Nové Zámky

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021