Gremiálna porada

22 februára, 2024
Gremialna-porada-h-1200x900.jpg

Čo odznelo na prvej gremiálnej porade? Informuje riaditeľ nemocnice JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško.

V krátkodobom horizonte sme si stanovili jasné kroky smerujúce k prehodnoteniu našich rozhodnutí a posunu našej nemocnice na vyššiu úroveň. Snažíme sa tiež o nové projekty, ktoré nám umožnia aktívnejšie čerpať finančné prostriedky a tak podporiť rast a rozvoj našej inštitúcie.

Naše dlhodobé ciele sú zreteľné, neustále sa snažíme pracovať na ich dosiahnutí. Chceme, aby naši pacienti boli nielen liečení, ale aj spokojní s poskytovanou starostlivosťou. Zároveň nám záleží na spokojnosti našich zamestnancov, pretože vieme, že ich práca je kľúčom k úspechu celej nemocnice. A nezabúdame ani na nášho zriaďovateľa, pre ktorého je dôležité, aby naša práca prinášala výsledky a úžitok pre celú komunitu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili porady a veríme, že spoločne dokážeme dosiahnuť naše ciele a posunúť našu nemocnicu k ešte vyšším úspechom a lepšiemu zdravotníckemu prostrediu pre všetkých. Ďakujeme za vašu podporu a nasledujte nás na našej ceste k lepšiemu zdraviu a starostlivosti.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021