Ako udržať mozog fit

28 marca, 2024
Ako-udrzat-mozog-fit-h-1200x808.jpg

Týždeň od 11.-17.03.2024 sa na celom svete niesol v duchu upriamenia pozornosti ľudí na funkcie mozgu, jeho ochorenia a v mnohých krajinách sa uskutočnila kampaň s názvom „Týždeň mozgu“. Podobne, ako aj predošlé roky, Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Vek nádeje dňa 13.03.2024 pripravila pre klientov zariadenia rôzne aktivity v zmysle preventívnej prednášky a kognitívneho tréningu.

Cieľom tohto milého a už tradičného stretnutia sa bolo opätovné pripomenutie si faktorov prispievajúcich k pozitívnej činnosti nášho mozgu a samozrejme nechýbala ani diskusia o činnostiach a škodlivých návykoch, ktoré naopak vedú k zníženiu funkcie mozgu, resp. k jeho poškodeniu. Považujeme za dôležité edukovať ľudí v tejto oblasti, nakoľko prepojenie mozgu, kognitívnych funkcií s našim psychickým prežívaním je nepostrádateľné.

Klienti zariadenia mali možnosť aktívne sa zapojiť do kognitívneho tréningu, ktorý bol zameraný na krátkodobú pamäť, verbálne porozumenie, percepčné usporiadanie, kognitívnu pružnosť a flexibilitu. Jednotlivé písomné aktivity boli spestrené aj psychogymnastickými a pohybovými aktivitami, ktoré klienti ocenili s úsmevom a so záujmom ich absolvovali. V závere stretnutia všetci zúčastnení obdržali osvedčenie o účasti na danom podujatí.

Sme nesmierne radi, že sme aj tento rok mohli byť súčasťou tejto akcie a tešíme sa na stretnutie o rok.

PhDr.Linda Katona, PhD.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021