Nové vedenie nemocnice, nová spolupráca s mestom

27 marca, 2024
Nove-vedenie-nemocnice-–-nova-spolupraca-s-mestom-4.jpg

Pri nedávnom stretnutí s primátorom mesta Nové Zámky, Otokarom Kleinom, sme spoločne hovorili o podpore pri preradení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch v rámci optimalizácie siete nemocníc (OSN). Rád by som zdôraznil, že primátor plne podporuje naše úsilie dosiahnuť zaradenie nemocnice do 3. úrovne podľa kategorizácie OSN.

Okrem toho sme diskutovali o priamej podpore mesta v podobe prefinancovania nákupu nového inkubátora pre naše hniezdo záchrany. Táto iniciatíva umožní modernizáciu nášho hniezda záchrany.

S veľkou radosťou oznamujeme aj podporu mesta Nové Zámky v riešení parkovacej politiky v areáli našej nemocnice. Táto spolupráca povedie k vytvoreniu nových parkovacích miest pre našich zamestnancov, čím uvoľníme priestor na parkovanie pre pacientov pred hlavnou budovou nemocnice.

Chcel by som touto cestou vyjadriť úprimnú vďaku za poskytnutú pomoc a tešíme sa na budúcu úzku spoluprácu medzi našou nemocnicou a mestom.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021