Po oddeleniach nemocnice

8 apríla, 2024
Po-oddeleniach-nemocnice-1-1.jpg

Moje tretie výjazdové stretnutie sa konalo na Neurochirurgickej klinike, ktorej vznik sa datuje do roku 1993. Jej zakladateľom a dlhoročným vedúcim bol prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., ktorý svojou prácou a oddanosťou prispel k tomu, že toto pracovisko sa stalo jedným z najvýznamnejších na Slovensku. V minulom roku 33 zamestnancov kliniky vykonalo operácie pre viac ako 1 200 hospitalizovaných pacientov z celého Slovenska.

Klinika je zaradená do III. úrovne v rámci Optimalizácie siete nemocníc, čo ju radí medzi špičkové oddelenia nemocnice. Primár kliniky, MUDr. Martin Melišek a vedúca sestra Mgr. Mária Tarčoňová, dipl. sestra, mi počas návštevy poskytli podrobný prehľad o oblastiach poskytovanej špecializovanej starostlivosti, ktorá zahŕňa liečbu nádorov mozgu a miechy, cievnych ochorení mozgových ciev, ako aj úrazov hlavy a ochorení chrbtice. Táto klinika je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa zameriava na neuromodulačnú liečbu pacientov s ťažkou spasticitou.

Na záver mojej návštevy sme si s primárom kliniky stanovili ciele, ktoré budú viesť k zlepšeniu prístrojového vybavenia pre zabezpečenie III. úrovne kliniky a vzniku jednotky intenzívnej starostlivosti pre chirurgické disciplíny.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021