Napísali nám…

12 apríla, 2024
Napisali-nam-04-1200x900.png

Dobrý deň.

Dovoľte mi, aby som úprimne poďakovala pánovi primárovi CHIR.odd. MUDr.Demovi
za pomoc, operáciu mojej dcéry Rebeky. Ďakujem všetkým sestričkám, sanitárom, lekárom za ich láskavý prístup a opateru. Ďakujem celému anesteziologickému tímu, ktorý sa postaral, aby pred OP nebol stres ale sranda.Ľudskosť a srdečnosť vašich zamestnancov je úžasná.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi primárovi a celému CHIR. oddeleniu.


Chcem poďakovať celému oddeleniu traumatológie v Nových Zámkoch za oddanú a starostlivú opateru po mojom úraze. Zvlášť ďakujem MUDr.Góra Zsoltovi a MUDr.Soboňa Viliamovi. Srdečná vďaka. František


Chcel by som vyjadriť obrovské poďakovanie pani sestričke zo psychiatrického oddelenia, ktorá slúžila večer 4.4. (myslím , že sa volá pani Beáta) za jej trpezlivosť a úžasný ľudský prístup, aj vďaka nej je pobyt na oddelení príjemný. Jej prístup k pacientom je príkladom pre ostatní personál :). Ďalej by som chcel poďakovať nutričnej terapeutke pani Marii Seudieu, ktorá má rovnako úžasný prístup a obrovskú ľudskosť a profesionalitu. Ďakujem, Adrián 🙂


Prajem pekný deň.
V nemocnici som bola hospitalizovaná od štvrtka do pondelka. Chcem sa srdečne poďakovať celému personálu interného oddelenia za ich ochotu, snahu, prívetivosť, komunikáciu, ústretovosť a empatiu. Celodenná starostlivosť bola na vynikajúcej úrovni. Personál automaticky reagoval na moje pripomienky (nielen čo sa týka zdravia, ale aj stravy a pod.). Pevne verím, že pozitívne ohlasy na toto oddelenie budú len a len pribúdať, lebo si to naozaj zaslúžia.
Vyslovujem veľké ďakujem celému personálu a držím im palce, aby sa im v práci darilo.
S pozdravom Zuzana

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021