Nové možnosti a spolupráca na obzore

16 apríla, 2024
Nove-moznosti-a-spolupraca-na-obzore-h-copy-1200x900.jpg

V Šuranoch sa chystá veľká investícia. Z tohto dôvodu som inicioval stretnutie s primátorom mesta Šurany Mgr. Marcelom Filagom.

Naším prvotným cieľom bolo zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre nových zamestnancov, ktorí sa pridajú k našej komunite. Preto som inicioval stretnutie s primátorom, aby sme pochopili ich požiadavky a potreby v tejto oblasti. S radosťou oznamujeme, že sme sa dohodli na príprave memoranda o spolupráci medzi mestom Šurany a FNsP Nové Zámky, čím vytvoríme pevný základ pre lepšiu zdravotnú starostlivosť v našom regióne.

Stretnutie tiež zdôraznilo dôležitosť spolupráce medzi Šurianskou poliklinikou a FNsP Nové Zámky. Táto synergia nám umožní lepšie koordinovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť, že pacienti budú mať prístup k špičkovým službám a odborníkom.

Nové projekty FNsP Nové Zámky a mesta Šurany sú ďalším dôkazom nášho odhodlania zlepšovať zdravotnú starostlivosť pre našu komunitu. Spoločne budeme pracovať na implementácii inovatívnych riešení a modernizácii zdravotných zariadení, aby sme zabezpečili, že každý občan má prístup k dostupnej a kvalitnej starostlivosti.

Verím, že tieto kroky povedú k výraznému zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom regióne. Sme pripravení na túto cestu spolupráce a inovácie.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021