Medzinárodný deň sestier

12 mája, 2024
MDS.png

Dnes, 12. mája, oslavujeme Medzinárodný deň sestier. Chceme touto príležitosťou vyjadriť hlbokú vďaku všetkým sestrám, pôrodným asistentkám a zdravotníckym pracovníkom, ktorí dennodenne venujú svoj čas a energiu starostlivosti o naše zdravie. Vaša oddanosť a obetavosť prinášajú nádej, odvahu a útechu pacientom a ich rodinám.

 

PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD., námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Nové Zámky. „Vaša práca je prítomná pri každom okamihu života – od nádeje až po bolesť, od radosti až po utrpenie. Vaše úsilie je nenahraditeľné. Prijmite naše hlboké poďakovanie za všetko, čo robíte. Nech vám odvaha a sila nikdy nechýbajú, a nech vás sprevádza uspokojenie z vášho úsilia,“ dodala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

 

Na tento výnimočný deň si pripomíname výročie narodenia Florence Nightingale, ktorá svojou prácou položila základy moderného ošetrovateľstva a stala sa vzorom pre všetky sestry. Dnes ste vy, sestry a pôrodné asistentky, tými prvými, ktoré nás privítajú na tomto svete, a tými poslednými, ktoré nás sprevádzajú pri našom odchode. Vaša práca je neporovnateľná a my si vážime každý váš krok.

 

Všetkým sestrám, ktoré v súčasnosti čelia mnohým problémom a ťažkostiam či už v ošetrovateľskej praxi alebo vo vzdelávaní, prajem pevné zdravie, odhodlanie a silu zdolávať životné prekážky, pokoru, oddanosť, vernosť a lásku voči svojim pacientom, kolegom/kolegyniam a v neposlednom rade aj voči svojim najbližším,“ uzavrela Mgr. Andrea Krasková, prezidentka RK SaPA

 

Taktiež vám želáme krásny a láskyplný sviatočný deň plný porozumenia. Ďakujeme, že ste tu vždy, keď to potrebujeme.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021