MUZIKOTERAPIA ako súčasť psychoterapie

7 mája, 2024
MUZIKOTERAPIA-ako-sucast-psychoterapie-h.jpg

Muzikoterapia  – je špeciálna psychoterapeutická metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym alebo pasívnym (receptívnym) spôsobom. Vťahuje človeka do procesu komunikácie, k rozvinutiu , ktorej vedú všetky psychoterapeutické techniky. Keďže muzikoterapia  je svojím okamžitým účinkom na náladu jednou z najefektívnejších neverbálnych techník, môže významne urýchliť celkový terapeutický proces. Zvlášť v strohom nemocničnom prostredí podporuje celkovú psychosomatickú relaxáciu, ktorá následne pacienta aktivuje ku kontaktom s okolím.

Hudba sa nás tak hlboko bytostne dotýka, ako žiadne iné umenie. Môžeme obdivovať maľbu, grafiku, žasnúť nad nádherou architektúry, premýšľať nad invenciou literárneho textu, či hĺbke filozofickej úvahy. Z emocionálneho hľadiska nás však nič nezasiahne tak hlboko a okamžite ako hudba. Pravidelný nácvik počúvania hudby zlepšuje schopnosť koncentrácie, uľahčuje schopnosť vnímania, uľahčuje rozhodovanie, rozvíja tvorivé myslenie, bystrí pamäť a fantáziu. Akustické podnety ovplyvňujú aj fyziologické vnemy ako dýchanie a pulz.

Berúc do úvahy uvedené, na psychiatrickom oddelení FNsP Nové Zámky sa zameriavame na muzikoterapiu nielen receptívnu, t.j. počúvanie hudby, ale i aktívnu t.j. produkciu hudby, aktívnym vytváraním zvukov pacientmi za pomoci netradičných hudobných nástrojov ako zvonkohry, rotujúce vlny, handpan, kalimba, bubny a tibetská miska.

Garant pre muzikoterapiu na psychiatrickom oddelení FNsP N. Zámky:

PhDr. Beáta Antalíková, PhD. MPH., klinický psychológ

Asistentka pre muzikoterapiu: Karin Klobučníková


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021