Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PROJEKT „MODERNIZÁCIA NEMOCNICE„

CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY (COS)

Centrálne operačné sály sú samostatným špecializovaným liečebno-diagnostickým oddelením a je začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné oddelenia FNsP. Je jedným z najzložitejších a najnákladnejších časti nemocnice. Plní požiadavky všetkých chirurgických oborov tak, aby svojou účelnou stavbou, technickým vybavením a školeným personálom zabezpečilo možnosť aseptického operovania, realizáciu diagnostických a liečebných výkonov nepretržitej prevádzke. Má štatút uzavretého oddelenia. Neoddeliteľnou súčasťou plynulej a nerušenej prevádzky oddelenia je úzka spolupráca s jednotlivými oddeleniami FNsP. Pozostáva z deviatich operačných sálových jednotiek.

Cieľ projektu:

Stavebno–technická rekonštrukcia a modernizácia COS za účelom poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Popis:

Komplexná rekonštrukcia COS, modernizácia zdravotníckej techniky

Harmonogram realizácie:
   • I. etapa 1. 3. 2010 – 15. 7. 2010
   • II. etapa 11. 8. 2010 – 31. 2. 2010
   • III. etapa 10. 1. 2011 – 1. 5. 2011
   • otvorenie operačného traktu: 1. 5. 2011

STAV PRED REKONŠTRUKCIOU


STAVEBNÉ PRÁCE


Dodaná technológia
   • pojazdný operačný stôl a transporter operačného stola – mobilný systém SATURN, elektromechanické funkcie: trendelenburg, tilt, lift; mechanické funkcie: pozdĺžny posun a lom chrbticovej časti
   • operačná lampa stropná – univerzálne halogénové operačné svietidlo, duofokusovateľný systém, regulácia intenzity osvetlenia, možnosť zabudovania kamery, intenzita 160 000 / 130 000 lux
   • stropné statívy – poskytujú podporu chirurgom a anesteziológom s ohľadom na ich požiadavky
   • parný sterilizátor GETINGE – sterilizátor je kompaktný, univerzálny a spoľahlivý prístroj s vlastným vyvíjačom pary, vybavené počítačovou ovládacou jednotkou
   • pojazdný RTG prístroj – mobilné RTG zariadenie s C-ramenom s možnosťou kombinácií dvojice LCD monitorov na pojazdnom vozíku a integrovaného LCD monitorov na konzole. Zariadenie s trojmódovým zosilňovačom obrazu a s CCD kamerou s rozlíšením 1024×1024 alebo 512×512, ponúka elegantné ovládanie dotykovou obrazovkou z oboch strán konzoly, kde sa zobrazuje aj aktuálny obraz. Zariadenie je disponuje širokým rozsahom pracovných režimov a automatických funkcií uľahčujúcich priebeh vyšetrení, otáčania obrazu bez žiarenia, Autowindowing – automatický jas a kontrast, Oneshot, štrbinovou i iris clonou

Zhodnotenie projektu
   • moderné vybavenie COS
   • skvalitnenie a navýšenie počtu operačných výkonov
   • minimalizácia rizika nežiaducich pooperačných komplikácií

STAV PO REKONŠTRUKCII


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021