Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PROJEKT „MODERNIZÁCIA NEMOCNICE„

ZATEPLENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Zateplenie sa navrhlo na podklade tepelno-technického posúdenia stavby vypracovaného v rámci projektu modernizácie.

Pôvodný stav:

Pôvodné okná a dvere boli s hliníkovým profilom bez prerušeného tepelného mosta, okná s dvojsklom a dvere s jedným sklom bez izolačných vlastností, s vysokým súčiniteľom prievzdušnosti. To znamená veľké tepelné straty a nepohoda pri studenom a chladnom počasí v miestnostiach. Okrem toho infiltráciou sa do objektov dostávala vonkajšia prašnosť z ovzdušia, čo bol problém hlavne v priestoroch s požadovanou vysokou čistotou prostredia. Tiež bola sťažená obsluha a údržba resp. aj čistenie ich rámov.


PÔVODNÝ STAV


Nový stav:

Vymenené okná a dvere sú opatrené kovaním umožňujúcim riadenú infiltráciu. Pre zasklenie boli použité izolačné dvojsklá s veľmi dobrým súčiniteľom prechodu tepla. To platí aj o použitých plastových rámoch. Nezanedbateľný je moderný dizajn ich ľahká obsluha a údržba. V uvedenom posúdení je navrhované riešenie posúdené a vyhodnotené energetické kritérium – vyhovuje (požadovaný stav je 25,0 kWh/m2 rok, navrhnutý 23,9 KWh/m2 rok). Objekty FNsP takto modernizáciou upravené patria do kategórie C – VYHOVUJÚCE. Z praxe – od rokov 2009-2010 – po realizácii zateplenia sú dosahované úspory tepelnej energie na zateplených objektoch až 36 % (hodnota za monitorovacie obdobie 11/2011 – 10/2012), čo je prekročenie plánovaného stavu 32,22 %. Dosiahnutá úspora je za toto obdobie 12 285,29 €.


STAV PO ZATEPLENÍ


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021