Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PROJEKT „MODERNIZÁCIA NEMOCNICE„

ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE (OKO)

Lôžkové oddelenie klinickej onkológie zabezpečuje starostlivosť o chorých so zhubnými nádormi. Poskytuje pacientom komfortné a komplexné služby v liečbe všetkých druhov systémových i hematologických malignít.

Cieľ projektu:

Zriadenie nového lôžkového oddelenia.

Popis:

Vybudovanie nového lôžkového oddelenia vrátane kompletného vybavenia. Prestavba priestorov bývalého dojčenského oddelenia, ktoré boli nevyužívané viac ako 10 rokov.

Harmonogram realizácie:

29. 9. 2009 – 30. 12. 2009

Dodaná technológia:

nemocničné polohovateľné lôžka, lôžkové rampy, sprchovacie lôžko, vyplachovač podložných mís.

Zhodnotenie projektu:
   • vytvorenie onkologického lôžkového oddelenia s pôsobnosťou v okrese Nové Zámky a širšom okolí
   • rozšírenie práce onkologických ambulancií s prepojením na lôžkové oddelenie
   • moderné stavebno-technické a dispozičné riešenie oddelenia, moderný dizajn povrchových úprav
   • najnovšie prístrojové, technické a technologické vybavenie

STAV PRED REKONŠTRUKCIOU


STAVEBNÉ PRÁCE


STAV PO REKONŠTRUKCII


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021