Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PROJEKT „MODERNIZÁCIA NEMOCNICE„

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

Gynekologicko-pôrodnícka klinika v spolupráci s neonatologickou klinikou je jednou z piatich perinatologických centier v Slovenskej republike. Na našej klinike dochádza k centralizácii pacientok nielen z regiónu, ale táto centralizácia má nadregionálny charakter. Hospitalizujeme pacientky s diagnózami hroziaceho potratu a hroziaceho predčasného pôrodu s poskytnutím kompletnej zdravotnej starostlivosti vrátane masívnej tokolytickej terapie za účelom čo najlepšieho maternálneho a perinatálneho outcomu. Naše pracovisko je školiacim strediskom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre špecializačný odbor urologická gynekológia.

Cieľ projektu:

Stavebno–technická rekonštrukcia a modernizácia zákrokovej a sekčnej sály.

Popis:

Rekonštrukcia stredného traktu so zákrokovou a sekčnou sálou a príslušenstvom.

Harmonogram realizácie:

29. 9. 2009 – 1. 2. 2010


STAV PRED REKONŠTRUKCIOU


STAVEBNÉ PRÁCE


Dodaná technológia:

ultrazvukový prístroj, pulzný oximeter, pôrodné stoly, operačné stoly, elektrická odsávačka, monitor vitálnych funkcií, anestéziologický prístroj, kardiotokografy, defibrilátor, stropné operačné lampy, parný stolný sterilizátor

Zhodnotenie projektu:
      • moderné vybavenie zákrokovej a sekčnej sály vrátane príslušenstva
      • skvalitnenie operačných výkonov
      • minimalizácia rizika nežiaducich komplikácií

STAV PO REKONŠTRUKCII


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021